Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää:
* Mitä keskeiset kriittiset entiteetit/infrastruktuurit ovat ja millaisia ovat niiden keskinäisriippuvudet
* Kriittisiin entiteetteihin tai infrastruktuureihin ja niiden analysointiin liittyvät keskeiset käsitteet
* Tieto- ja viestintätekniikan erityisaseman
* Riskianalyysin lähtökohdat
* Mitä systeemisiä uhkia suomalaisen yhteiskuntaan arvioidaan kohdistuvan
* Miten suomalainen yhteiskunta on varautunut näihin uhkiin
* Miten kriittisiä infrastruktuureja ja resilienssiä voidaan analysoida.

Laajuus: 3

Aikataulu: 27.10.2023 - 11.12.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuomas Raivio, Ahti Salo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Dimitris Gritzalis, Marianthi Theocharidou,
  George Stergiopoulos (toim.): Critical Infrastructure Security and Resilience, Theories, Methods, Tools and Technologies; Springer 2019; Osa kirjan luvuista

  Per Hokstad, Ingrid B. Utne & Jørn Vatn (toim.): Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures
  A Guideline for Analysis, Springer 2012; Osa kirjan luvuista

  Ym. kirjat ja luentomateriaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot (6 kpl), Studia Generalia -seminaari, ryhmätyöessee, tentti.

  Osallistuminen 1 op, osallistuminen ja ryhmätyöessee 2 op, osallistuminen, essee ja tentti 3 op