Topic outline

 • Tervetuloa kurssille!


  • Mitä kriittiset infrastruktuurit ovat?

   Kriittisillä infrastruktuureilla tarkoitetaan kaikkia niitä fyysisiä järjestelmiä ja niiden päälle rakentuvia palveluja, jotka ovat keskeisiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta. 

   Nojaudumme näihin infrastruktuureihin yhä enemmän. Mutta mitä jos sähkönsaanti lakkaa? Entä jos kaukolämpöä ei saada kovalla pakkasella? Tai jos hätäpuhelun soittaminen ei onnistu dataverkkojen vaiettua? Bensaa ei saa asemalta, automaatti ei anna käteistä ja kaupat ovat kiinni?

   Erityisen haasteellista kriittisissä infrastruktuureissa on niiden kytkeytyneisyys. Erilaiset järjestelmät ja palvelut rakentuvat toistensa varaan, ja yhden infrastruktuurin menettäminen voi johtaa pahoihin häiriöihin toisessa. Lisäksi järjestelmät ovat äärimmäisen monimutkaisia, joten niiden välisiä vuorovaikutuksia ei välttämättä täysin ymmärretä ennen kuin on liian myöhäistä.


   Miksi minun kannattaa suorittaa kurssi?

   Aallosta valmistuessasi sijoitut mitä todennäköisimmin työelämässä alalle, joka jollakin tavalla sivuaa kriittisiä infrastruktuureja. On erittäin hyödyllistä saada käsitys kriittisistä infrastruktuureista etukäteen eikä kantapään kautta.

   Mitä kurssilla käsitellään?

   Kurssilla perehdytään siihen, mitä kriittiset infrastruktuurit ovat, millaisia uhkia niihin kohdistuu ja mitä niiden toimintahäiriöistä voi seurata. Miten voimme analysoida infrastruktuureja ja osoittaa ja priorisoida kehityskohteita ja -keinoja? Käymme läpi myös, miten suomalainen yhteiskunta on varautunut ja miten varautumista kehitetään nyt ja tulevaisuudessa. Erityisesti valotamme resilienssin käsitettä.

   Kurssi huipentuu case-esimerkkien kautta seminaariin, jossa alansa johtavat suomalaisasiantuntijat kertovat, miten uhkia seurataan, miten niihin varaudutaan ja kuinka mahdollisista kriiseistä selvitään. Seminaari järjestetään vain tänä vuonna.

   Luennoitsijana toimii TkT, dosentti Tuomas Raivio, joka toimii Aalto-yliopistossa Executive in Residence -tehtävässä. Hänellä on pitkä ja monipuolinen työkokemus riskienhallinnan parista. 

   Suomalaisen yhteiskunnan resilienssi -seminaari

   Seminaari järjestetään 7.12 klo 9:00 - 15:15. Aikataulu ja puhujat löytyvät täältä: https://events.aalto.fi/fi/3X3IKxA7/suomalaisen-yhteiskunnan-resilienssi-seminaari-4a3b7TCpcp/overview

   HUOM.: Tämän kurssin opiskelijoiden ei tule ilmoittautua seminaarille ylläolevan linkin kautta. Teille on jo varattu paikat. 

  • Milloin kurssi pidetään?

   Kurssilla on kuusi luentoa ja pakollinen seminaaripäivä. Luennot pidetään perjantaisin 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 1.12. sekä 8.12. klo 12.15-14.00 kandidaattikeskuksen luentosalissa D. Seminaaripäivä on 7.12. ja se pidetään Aalto Design Factoryllä (Puumiehenkuja 5). 

   Luentojen sisällöt alustavasti:

   1. Perusasiat: kriittisten infrastruktuurien suojaamisen historiaa, peruskäsitteet, uhkamalleja
   2. Riskianalyysin lähtökohtia: mikä on riski, miten riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan, ja miten riskeihin varaudutaan
   3. Kriittisten infrastruktuurien riippuvuudet
   4. Esimerkkitapauksia
   5. Kriittiset infrastruktuurit ja resilienssi Suomessa
   6. Wrap-up


   Kurssin voi suorittaa eri tavoilla:

   • Osallistuminen luennoille ja seminaariiin (yksi luentopoissaolo sallitaan, seminaari on pakollinen) 1 op
   • Edellisen lisäksi ryhmätyöessee, jossa perehdytään johonkin aihepiiriin syvemmin ja laaditaan kirjoitelma +1 op = 2 op
   • Kahden edellisen lisäksi luentojen, kirjallisuuden ja seminaarin pohjalta pidettävä tentti +1 op = 3 op

   Kurssilla ei ole erityisiä esitietovaatimuksia. Ilmoittautuminen kurssille 12.9.-30.10. SISUssa (koodi MS-EV0019).    • Kurssimateriaali

   Dimitris Gritzalis, Marianthi Theocharidou, George Stergiopoulos (toim.) Critical Infrastructure Security and Resilience, Springer, 2019 (osa luvuista)


   Per Hokstad, Ingrid B. Utne, Jorn Vatn (Toim). Risk and Interdepencies in Critical Infrastructures, Springer 2012 (osa luvuista)


   Lisäksi erittäin hyödyllinen ja kattava teos on NATOn kriittisten infrastruktuurien käsikirja.

   Kurssi nojautuu myös luentomateriaaleihin ja muihin julkaisuihin, joita lisätään tänne kurssin edetessä.  • File icon
   Review on modeling and simulation of interdependent critical infrastructure systems File PDF
  • File icon
   Luentomateriaalit, luento 1 File PDF
  • File icon
   Luennon 2 materiaalit File PDF
  • File icon
   Luennon 3 materiaalit File PDF

   Muutin alkuperäistä luentojen järjestystä, luento 3 esittelee case-esimerkkejä ja luento 4 kytkeytyneisyyttä

  • File icon
   Luennon 4 materiaalit File PDF
  • File icon
   Luennon 5 materiaalit File PDF
  • File icon
   Luennon 6 materiaalit File PDF