Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Johdatus opiskeluun -kurssi antaa valmiudet yliopisto-opintojen käynnistymiselle ja sujuvalle etenemiselle. Opiskelija osaa tehdä opiskelua koskevia perusteltuja valintoja (esim. sivuaine, vaihto-opinnot), osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja aikatauluttaa omia opintojaan viikko- ja lukukausitasolla, tunnistaa omat tapansa oppia, ymmärtää omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia asioita, osaa käyttää opinnoissa olennaisia Aalto-yliopiston tietojärjestelmiä (Sisu, MyCourses, MyStudies) ja palveluita, tuntee pääaineensa oppimisympäristön ja tunnistaa oman alansa urapolkuja.

Laajuus: 1

Aikataulu: 05.09.2024 - 11.04.2025

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Kerola, Susanna Reunanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tutustuminen Aalto-yliopistoon, omaan Perustieteiden korkeakouluun, omaan tieteenalaan ja sen tutkimukseen sekä uramahdollisuuksiin. Tutustuminen oman pääaineen tutkintovaatimuksiin. Opintojen suunnittelu ja seuranta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Hyvinvointi ja jaksaminen opiskelussa. Ajankäytön hallinta. Opiskelijan opiskelumenetelmät ja -tekniikat. Opiskelun eettiset säännöt. Tutustuminen yliopiston tietojärjestelmiin (Sisu, MyCourses, MyStudies). Opiskelijapalveluiden esittely. Tutustuminen Aalto-yliopiston oppimiskeskukseen (kirjasto). Eri pääaineilla voi olla poikkeavaa sisältöä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hyväksytty/hylätty. Vaadittavat osat: Aktiivinen osallistuminen orientaatioviikkoon ja luentoihin, tehtävät ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Orientaatioviikon tilaisuudet.
  Kurssin luennot ja niihin liittyvät tehtävät.
  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Materiaali jaetaan tilaisuuksissa ja MyCourses-järjestelmässä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Syksy I - Kevät IV
  2025-2026 Syksy I - Kevät IV

  SCI-A0001 Johdatus opiskeluun (1 op) ja CS-A0100 Tietokone työvälineenä (1 op) yhdessä korvaavat poistuvan kurssin SCI-A0000 Johdatus opiskeluun (2 op). Samassa tutkinnossa ei voi olla sekä poistuvaa SCI-A0000 -kurssia että uusia edellä mainittuja kursseja.