Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan kurssin

1 Opiskelijalla kyky ja taidot havainnoida vallan ilmentymistä erityisesti kasvatuksellisissa vuorovaikutustilanteissa.
2 Opiskelija osaa reflektoida omia asenteitaan ja toimintatapojaan suhteessa sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuuden ilmiöihin.
3 Opiskelijalla on taidot huomioida sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuuden näkökulmat taidekasvatuksen eri toimintaympäristöissä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 06.09.2024 - 11.10.2024

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tarkastellaan teorian ja taiteen kautta sukupuolen rakentumista inhimillisenä, koulutuspoliittisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuksia tarkastellaan taiteen ja taidekasvatuksen viitekehyksissä.

  Kurssi perustuu kriittiseen ja feministiseen pedagogiikkaan, joiden kautta tarkastellaan vallan ilmentymistä vuorovaikutuksessa ja erityisesti kasvatuksen rakenteissa. Kokemuksellisella, kehollisella ja taideperustaisella tiedolla on tärkeä rooli tällä kurssilla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen, tehtävien suorittaminen

  Kurssille väh. 80% osallistuminen. Tarkemmat tiedot tehtäväkohtaisista arvioinneista löytyvät kurssin MyCourses sivulta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h

  Kontaktiopetus 24h/Muu 57h

  Kurssilla on yhteinen orientaatio sekä kurssin aikana alustuksia, joilla tuetaan pienryhmätehtävien tekemistä. Kurssi
  päättyy yhteiseen esittely/toteutuspäivään, jossa pienryhmät tekevät näkyväksi projektejaan.

  Kurssilaiset toteuttavat pienryhminä
  1. Taiteellisen/performatiivisen prosessin

  TAI
  2. Pedagogisen suunnitelman

  Jokainen kurssilainen laatii oppimisestaan lyhyen loppureflektion.

   

  Poikkeustapauksessa erikseen sovittava itsenäinen suoritus.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli: suomi

  Opetusperiodi: 2024-2025 Ei opetusta
  2025-2026 Syksy I
  2025-2026 Syksy I

  Ilmoittautuminen:

  Kuvataidekasvatuksen opiskelijat ja Critical Pedagogies & Mediation of Art sivuaineopiskelijat.  Sisu.  

  Minimi osallistujamäärä 8, maksimi 25