Topic outline

  • teht2

    Tietokannoista etsitään tietoa hakusanoilla ja hakulausekkeilla. Hakusanat tulisi valita siten, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin tiedonhaun aihetta. Kannattaa pohtia myös mahdollisia synonyymejä sekä laajempia käsitteitä (ks. Tiedonhankinnan opas - Hakusanojen valinta). Suurin osa tietokannoista on englanninkielisiä. Apua hakusanojen kääntämiseen saat esimerkiksi MOT-sanakirjastosta löydät sen esimerkiksi Aalto-Primosta. Käännösten kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä esimerkiksi "traffic guidance" tuottaa hyvin erilaisia tulosjoukkoja verrattuna "traffic management" -fraasihakuun.

    Oppimiskeskuksen tuottamista ja ostamista tietokannoista haetaan viitteitä yhdistelemällä hakusanoja Boolen logiikan avulla (ks. Hakutavoista). Fraasihaku on myös edelleen keskeinen toiminto useimmissa tietokannoissa. Hakulause ilman "-merkkejä palauttaa useimmissa tietokannassa tietueet, joissa esiintyy joko 'traffic' tai 'management'-termi. Fraasihaku "traffic management" palauttaa usein tietueet, joissa esiintyy juuri merkkijono 'traffic management'. Ole hakulausekkeiden suhteen luova. On tärkeää, että kehität hakulausekkeitasi tiedonhankinnan edetessä.