Topic outline

  • tiedonlähteet

    Suunnitelmallinen ja systemaattinen tiedonhankinta edellyttää käytössä olevien tiedonlähteiden tuntemista. Tieteellistä tietoa julkaistaan monissa eri muodoissa, kuten kirjoina, tieteellisinä kausijulkaisuina, konferenssijulkaisuina ja opinnäytetöinä. Vain yhden tietokannan käyttäminen ei läheskään aina ole riittävä tarvittavan tiedon löytymiseen, vaan tietoa on etsittävä useammasta eri lähteestä.

    Aalto-yliopiston opiskelijoiden käytettävissä on monimuotoista elektronista aineistoa, kuten e-lehtiä, e-kirjoja, tietokantoja, hakuteoksia ja kirjastoluetteloita. Pääset niihin esimerkiksi Aalto-Primo-tiedonhakuportaalin kautta. Myös Aalto-yliopiston Tiedonhakijan oppaat ohjaavat sinua eri tieteenalojen tiedonlähteille. Tutustu oman alasi oppaaseen.

    Myös tieteellisen tiedon hakemiseen erikoistunutta Google Scholar -hakukonetta käyttäessäsi pääset suoraan Aalto-yliopiston aineistoihin. Aalto-yliopiston alueella, tai sen verkkoon liitetyllä koneella, Google Scholarin hakutuloksista on suora yhteys elektroniseen kokotekstiin, mikäli se on saatavissa. Tällöin hakutuloksissa on linkki Viewlt@Aalto. Asetusten kirjastolinkkeihin kannattaa lisätä 'Aalto University', jos käytät konetta, joka ei ole kytketty yliopiston verkkoon.