Topic outline


  • Tieteellisen tiedon matka alan peruskirjallisuuteen on pitkä ja sisältää useita arviointeja. Kirjat sisältävät usein hyvän yleiskatsauksen yksittäisen tutkimusalan eri suuntauksista ja historiasta. Esimerkiksi Aalto-yliopiston kurssikirjat ovat usein asiantuntijoiden valitsemia yleisesityksiä tutkimusalasta ja sen sisältämistä keskeisistä kysymyksistä. Aalto-yliopiston kokoelman painettuja kirjoja löytyy Oppimiskeskuksesta. Niiden tarkemmat tiedot kirjallisuusviitteiden laatimista varten löydät Aalto-Primosta. Myös elektroniset kirjat löytyvät Aalto-Primosta, lisätietoja niiden käytöstä saat E-kirjaoppaasta.

    Valmiilta opinnäytetyöltäsi vaaditaan tieteellisen viestinnän perusteiden hallintaa, johon sisältyy oikeamuotoisen lähdeluettelon tekeminen. Lähdeluettelon muotoseikkoja kannattaa harjoitella jo tässä vaiheessa.