Tehtävä 4.1

Hae 2-3 aiheesi läheisesti liittyvää kirjaa. Tee löytämistäsi kirjoista pienimuotoinen lähdeluettelo käyttäen joko Harvardin tai numeroviitejärjestelmää (ks. Oppimiskeskuksen ohjeet lähdeluettelon laatimisesta). Sähköisessä muodossa olevaan kirjaan viitataan samoin kuin painettuun (Kauranen, Mustakallio & Palmgren 2007, s. 75). Mikäli kirja on saatavana sekä painettuna että sähköisenä, lähdetiedot voi antaa molemmista laitoksista (Kauranen, Mustakallio & Palmgren 2007, s. 75). Huom. omalla laitoksellasi saattaa olla omat käytäntönsä viitteiden hallintaan ja lähdeluettelon laatimiseen. Laitos- tai esim. tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa Oppimiskeskuksen esittämiin yleisiin malleihin.

Kirja - Harvardin järjestelmä, suomeksi:
Wilson, S. (1984). Electron correlation in molecules. 2. painos. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press. 281 s. (International series of monographs on chemistry 11). ISBN 0-19-855617-9.

Kirja - numeroviitejärjestelmä, englanniksi:
1. Wilson, S. Electron correlation in molecules. 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press, 1984. 281 p. (International series of monographs on chemistry 11). ISBN 0-19-855617-9.