Översikt

 • MyCourses-työtila on Arkkitehtuurin ja Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmien yhteinen

  Löydät täältä aikataulut, ohjeet, tehtävät ja lomakkeet. 

  Tähän työtilaan palautetaan kaikki ohjauskertoja varten työstetty materiaali sekä valmis kandidaatintyö. 

  Huom! Kesäkandiseminaaria ei järjestetä kesällä 2019 eli tule tammikuun infoon, jos haluat työstää kandityötäsi itsenäisesti kesän aikana. Aiheenkin voi vahvistaa keväällä 2019. 


  Kandi-info järjestetään 7.1.2018 

  Paikka: F101 Väre

  Kandi-info on kaikille (arkkitehdit & maisema-arkkitehdit) pakollinen tilaisuus. 

  Kandi-infon aikataulu:

  9:15-9:45      Yleisinfo (opettajakoordinaattori & opintokoordinaattori)

  9:45-10:40    Professuurikohtaiset esitykset, keskitytään sisältökysymyksiin. 

  10:40-10:50    Kieli- ja viestintäopettajien esittäytyminen (Tiina Airaksinen)

  10:50-11:00    Tauko

  11:00-12:00    Esitys kuvapankeista ja kuvien käyttöoikeuksista (VRC, Marika Sarvilahti)

  12:00-12:15    Vapaata keskustelua kanditöiden aiheista   Kanditöiden ohjaajat:

  Asuntosuunnittelu: Anne Tervo

  Rakennussuunnittelu: Helena Teräväinen

  Arkkitehtuurin historia: Kristo Vesikansa

  Kaupunkisuunnittelu: Tommy Lindgren

  Yhdyskuntasuunnittelu: Hossam Hewidy

  Maisema-arkkitehtuuri: Varpu Mikola


  Vastuuopettajat:

  Professori Hannu Huttunen (Arkkitehtuurin koulutusohjelma)

  Professori Ranja Hautamäki (Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma)


  Kandiseminaarin opettajakoordinaattori (Yleiset seminaarin suorittamiseen liittyvät kysymykset):

  Anne Tervo (anne.tervo@aalto.fi)


  Opintokoordinaattori (Ilmoittautumiseen, lukujärjestykseen, opintosuoritusten kirjaamiseen ja arkistointiin sekä kandiksi valmistumiseen liittyvät kysymykset):

  Eino Paananen (eino.paananen@aalto.fi)  Kieli- ja viestintäopinnot: 

  Puhepajat: Pauliina Perttuli (pauliina.perttuli@aalto.fi)

  Tekstipajat: Tiina Airaksinen (tiina.airaksinen@aalto.fi) ja Inkeri Lehtimaja


  Ruotsinkielinen kandiseminaari:

  Henrik Wallén, yliopisto-opettaja • Tähän osiin palautetaan kirjallisen kandityön kaikki vaiheet.  • Tillgänglig om: Fältet User account contains (use: aalto.fi) innehåller aalto.fi
 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande
 • Puheviestinnän osuuteen kuuluu pakollisina seuraavat osiot. Jos et pääse mukaan johonkin osioon, ole yhteydessä opettajaan.

  1. Verkkotehtävä: Katso tästä alta videot ja palauta reflektiotehtävä 1.4. mennessä. 
  2. Puhepaja 1: Aiheena loppuseminaariesitykseen ja opponointiin valmistautuminen. Puhepaja ei vaadi valmistautumista etukäteen. Ilmoittaudu WebOodissa puhepaja 1:n osalta ryhmään 1A tai 1B.
  3. Puhepaja 2: Pääset harjoittelemaan loppuseminaariesitystäsi, saat palautetta ja apuja varsinaiseen loppuseminaariin. Valmistele puhepajaan 10 minuutin esitys ja lataa mahdollinen esitysmateriaalisi etukäteen MyCoursesiin. Ilmoittaudu WebOodissa puhepaja 2:n osalta yhteen ryhmään A2-D2.
  4. Itsearviointitehtävä: Katso puhepajaesityksesi videotallenne ja kirjoita lyhyt arviointi omasta esityksestäsi 17.5. mennessä.

  Puheviestinnän osuudessa:
  • saat apuja selkeiden ja vaikuttavien esitysten rakentamiseen
  • saat varmuutta omaan esiintymiseen
  • pääset harjoittelemaan loppuseminaariesitystä ja saat ideoita sen kehittämiseksi
  • pääset harjoittelemaan palaute- ja opponointitaitoja.

  Puheviestinnän opettaja: 
  Pauliina Perttuli
  pauliina.perttuli@aalto.fi
  044 323 8523

 • Tillgänglig om: You are a(n) Studerande

  Tieteellisen kirjoittamisen osuus muodostuu kahdesta luennosta ja kahdesta tekstipajasta. Tekstipajaryhmiin ilmoittaudutaan Weboodissa.

   

  Tekstipaja 1:

  Tuo mukanasi (koneella tai paperilla) vertaispalautetta varten oman työsi alustava sisällys- ja lähdeluettelo sekä alustava johdanto. Tämän lisäksi pajassa syvennetään opettajan tuomien tekstiesimerkkien avulla luennoilla käsiteltyjä asioita (mm. työn kokonaisrakenne, johdanto ja johtopäätösluku sekä tekstikappaleet).

   

  Tekstipaja 2:

  Tekstipajaan 2 tuotat tekstinäytteen, joka toimii kypsyysnäytteenä ja jota prosessoit, kunnes se hyväksytään kypsyysnäytteenä.

  Tekstinäyte sisältää seuraavat osat:

  •       sisällys- ja lähdeluettelon

  •       johdannon

  •       viisi sivua jostakin käsittelyluvusta.

  Toimita tekstinäytteesi viikkoa ennen tekstipajaa 2 sähköisesti opettajalle.

  Tarkista, että tekstinäytteessäsi on saate, jossa on nimesi ja opiskelijanumerosi, tekstipajaryhmän aika, paikka ja ryhmätunnus, pajan opettajan nimi ja mahdolliset ajankohtaiset kysymyksesi. Jos jätät koko senhetkisen kandidaatintyösi version, mainitse, mitkä viisi sivua haluat kommentoitaviksi.

  Jos sinun täytyy muokata tekstinäytettä pajan 2 jälkeen kypsyysnäytteen kieliasun hyväksymistä varten, lähetä muokattu teksti tieteellisen kirjoittamisen opettajalle viimeistään 3.5.

   

  Tieteellisen kirjoittamisen opettajat: 

  Tiina Airaksinen

  tiina.airaksinen@aalto.fi

  Inkeri Lehtimaja

  inkeri.lehtimaja@aalto.fi