Topic outline

 • FT, yliopistonlehtori Marketta Majapuro

  Työelämässä vaaditaan taitoa hallita erilaajuisia, ainutkertaisia, luovuutta vaativia ja riskejä sisältäviä projekteja. Ne edellyttävät suunnittelua, tavoitteita, projektityökaluja sekä ajankäytön jatkuvaa tarkkailua. Sen lisäksi on osattava kommunikoida eri tilanteissa erityyppisin viestein vastaanottajat ja viestien tavoitteet huomioiden.

  Samoja taitoja tarvitaan jo opinnoissa, jotka koostuvat lukuisista pienemmistä ja suuremmista projekteista. Niiden etenemisestä ja lopputuloksista viestitään sekä suullisesti että kirjallisesti. Tämä kurssi kehittää projektien suunnitteluun, hallintaan ja johtamiseen liittyviä taitoja sekä kykyä viestiä asiantuntevasti eri konteksteissa. Kurssilla opitaan ymmärtämään myös inhimillisen vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä projektien lopputuloksiin että jokaiseen viestintätilanteeseen.

  • Kurssin ohjelma, tehtävät sekä niiden painotukset ja palautusaikataulu.

  • Valitse toimiala, johon haluat perehtyä (ks. projektitehtävä) ja tiimi, jonka jäseneksi haluat kuulua viimeistään pe 5.4. klo 23.55.

   Lähes kurssin kaikki tehtävät laaditaan yhteistyönä tiimeissä. Tiimin jäsenet saavat tehtävistä saman arvosanan, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä käytännöstä. On siis tärkeää, että sitoudut toimimaan tiimissä. Sitoutuminen tiimin jäsenyyteen auttaa synnyttämään luottamusta, asettamaan tavoitteita ja löytämään hyviä käytäntöjä tavoitteiden saavuttamiseksi.

   Muista tallentaa tiimivalintasi sivun alareunasta!

  • Forum icon
   Projektitehtävän aiheenvalinta Forum
   Not available unless: You belong to Viestintä ja projektinhallinta, iltakurssi (Oodi)

   Tällä keskustelualueella valitaan projektitehtävän aihe (ks. projektitehtävä) viimeistään ma 8.4.

   Tavoitteena on valita erilaisia yrityksiä ja erilaisia digitaalisia palveluita. Älkää siis valitko saman yrityksen lähes samaa palvelua.

   Mainitkaa otsikossa tiiminne numero ja aihe sekä esittäkää viestikentässä parin rivin kuvaus aiheenvalinnastanne.

  • Tärkeät ilmoitukset esimerkiksi kurssin suorittamiseen tai muutoksiin liittyvistä asioista.