Översikt


 • You may want to watch this great video from Utrecht University:

   

  https://megaphone.link/CAD5940046712

  In the following video our study psychologist Hannu talks about engagement in studies. Engagement or feeling of belonging is important for fluency of studies and is connected to our social relationships at university.

       Linkkejä (in English below):


  Psyykkinen selviytyminen eristyksissä (mikä voi helpottaa oloa, jos sairastut tai joudut karanteeniin)

  https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/yksinaisyys/
  Kohtaa yksinäisyys | HelsinkiMissio
  Kaikki samassa veneessä? | HelsinkiMissio

  Links:
  https://www.happinesslab.fm/coronavirus-bonus-episodes/beat-your-isolation-loneliness


  • Sida icon

   Koronavirustilanteeseen liittyy monia tekijöitä ja piirteitä, jotka aiheuttavat meille stressiä. Yksi niistä on kasvokkaisten kohtaamisten välttäminen. Me ihmiset olemme sosiaalisia olentoja ja tarvitsemme toisia ihmisiä heti syntymästämme lähtien pysyäksemme hengissä. Tämä tarve kokea yhteyttä muihin ihmisiin säilyy läpi elämän. Korona-aikana olemme yrittäneet korvata kasvokkaisia kohtaamisia video- ja muiden etäyhteyksien avulla. Olemme kaikki varmasti huomanneet, että etätapaamiset eivät vastaa kasvokkaisia kohtaamisia, koska fyysiseen kohtaamiseen liittyy monia piirteitä, jotka eivät toteudu videoyhteyksissä. Tutkimustieto osoittaa, että kasvokkaiset kohtaamiset, jopa tuntemattomien ihmisten kanssa, ovat hyväksi hyvinvoinnillemme.  

   Tässä tekstissä pohdin ensin, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon kasvokkaisten kohtaamisten välttely vaikuttaa hyvinvointiimme. Seuraavaksi kerron, millaisia vaikutuksia karanteenilla ja yksinäisyydellä on todettu olevan ihmisiin. Viimeisessä kappaleessa käyn läpi joitakin vinkkejä, jotka voivat auttaa tässä hankalassa tilanteessa. Kappaleiden lopusta löytyy lisäksi kysymyksiä, jotka auttavat sinua reflektoimaan omia kokemuksiasi.

   ___

  • Sida icon

   Why is social distancing so challenging for our wellbeing?

   There are many stressors connected to the corona virus outbreak, but one of the most difficult is that we have to avoid meeting people face-to-face. We human beings are social creatures born with need for social connection (even Finnish people 😊…). During COVID-19 pandemic, we have tried to replace face-to-face meetings with video and other remote connections. But of course, it is not the same, because there are so many little things that are missing when we are not meeting in person. However, research shows that having some sort of social interaction, even with people we don't know, usually makes us feel better.

   In this text, I am going to wonder first about the factors affecting on how we survive with social distancing. Then I will tell a little about the effects of quarantine and loneliness. And in the last chapter, I will go through some tips that could help you to cope with social distancing. Also, there are some questions for you that could help you to reflect your experiences.