Topic outline

 • Tällä viikolla keskitymme miettimään, millaiset keinot voisivat auttaa ajanhallinnan sudenkuoppien selättämisessä. Kartoitamme yhdessä keinoja, joita ryhmäläiset ovat todenneet toimiviksi omalla kohdallaan ja jaamme parhaat vinkkimme. 


  Lisäksi keskitymme oikeanlaisten tavoitteiden asettamiseen, koska parhaimmillaan tavoitteet tukevat aikaansaamistamme, motivaatiotamme ja hyvinvointiamme. Usein aikaansaamiseen haasteet liittyvät esimerkiksi liian epäselviin, suuriin, huonosti määriteltyihin tavoitteisiin.

  Tavoitteet aikataulujen tukena: 

  Usein aikatauluttamista helpottaa tavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden tärkeyttä voi hahmottaa seuraavan vertauskuvan avulla: jos hyppäät taksin kyytiin, muttet osaa sanoa minne tahdot kuskin vievän sinut, et todennäköisesti pääse mihinkään tai vaihtoehtoisesti kuski päätyy ajelemaan päämäärättömästi ympäri kaupunkia. Jos taas osaat sanoa minne tahdot mennä, pääset todennäköisemmin paikalle. Sama pätee aikatauluihin: jos tiedät, mikä on tavoitteesi esimerkiksi viikon ajankäytön suhteen, etenet todennäköisemmin. Kun tiedät päiväsi/viikkosi tärkeimmän tavoitteen, on sinun helpompi tarttua toimeen ja hahmottaa siihen vaadittavat askeleet.

  Aina pelkkä tavoitteen asettaminen ei kuitenkaan riitä. Tavoitteen tulisi lisäksi olla tarpeeksi selkeä, mitattava ja aikaan sidottu. Esimerkiksi tavoite "Opiskelen paljon" ei ole selkeä, mitattava eikä aikaan sidottu. Se ei aktivoi toimintaan, ja askeleet sen saavuttamiseksi ovat epäselvät: mitä tarkoittaa "opiskelu"? Lukemista, tehtävien tekoa vai esseen kirjoittamista? Entä mikä on "paljon"?

  Parempi tavoite voisi olla esimerkiksi: "Luen puolet tenttikirjasta seuraavan kahden viikon aikana". Tämä tavoite on selkeämpi, mitattava (tiedät milloin olet lukenut puolet kirjasta) sekä aikaan sidottu. Tämä tavoite on myös helpompi purkaa osatavoitteisiin, esimerkiksi: "Tämän viikon tiistaina aamupäivällä luen tenttikirjasta kappaleen 2". 

  Lisätietoa tavoitteiden asettamisesta saat seuraavasta videosta: 

  Videolla sinulle esiteltiin SMART goal-malli tukemaan saavutettavien tavoitteiden asettamista. Tapani Riekki ja kollegansa Filosofian Akatemiasta ovat esittäneet tähän malliin muutamaa muokkausta tai pidennystä ja ottaneet huomioon, kuinka tavoitteet voivat olla hieman erilaisia riippuen niiden kestosta. He ovat kehittäneet SMARTEST goal- mallin:

  Specific, tarkka ja konkreettinen

  Measurable, mitattavissa oleva

  Attainable, saavutettavissa oleva, realistinen

  Reflection, reflektointi ja palaute

  Time-bound, kestoltaan rajallinen

  Enthusiastic, innostava ja haastava

  Significant, merkityksellinen

  Transparent, läpinäkyvä ja jaettu

  Tähän malliin on lisätty mm. reflection, joka viittaa siihen, että tavoitteen saavuttamisen kannalta on hyvin tärkeää, että edistyminen ja aikaansaaminen tulee näkyväksi. Lisäksi malliin on lisätty kohta, jossa kannustetaan jakamaan omat tavoitteet muiden kanssa. Tämä lisää todennäköisyyttä päästä omiin tavoitteisiin. 

  Extra-tehtävä (joka on siis täysin vapaaehtoinen) arvoista, tavoitteista ja teoista, löytyy tästä.

  Viikon kotitehtävänä toimii tässä kolmannessa tapaamisessa itsellesi asettamasi tehtävä. Tehtävänäsi on siis tulevan viikon ajan kokeilla jotakin konkreettista keinoa, joka edesauttaa sinulle yleisimmän ajanhallintahaasteen käsittelyn harjoittelua!


  Tähän tulevat Flingat ajanhallinnan sudenkuopista tapaamisen jälkeen.