Topic outline


 • Helsinki – Kaupunkitilan aika


  HARJOITUSTYÖN KUVAUS 

  Työssä perehdytään Helsingin kaupunkitiloihin ja niiden rakentumisen vaiheisiin sekä harjoitellaan:

  • Arkistomateriaalin ja kirjallisten lähteiden käyttöä

  • Eri lähteistä kootun tiedon järjestämistä ja hallintaa 

  • Aineiston ja kohteen havainnointia ja analysointia

  • Kerätyn tiedon koostamista ymmärrettävään ja selkeään graafiseen muotoon

  • Historiallisessa kaupunkiympäristön arvojen ja ominaispiirteiden tunnistamista

  Harjoitustyö tehdään kahden hengen ryhmissä. Työ on jaettu viikkotehtäviksi, joiden pohjalta kootaan A3-kokoinen esittelyvihko. Harjoitukset ovat keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 13.15–15.00 pääosin etänä. Viikkotehtävät ja väliseminaariesitys palautetaan maanantaisin klo 24 mennessä. Valmis työ palautetaan ti 13.04. klo 12.00 mennessä. Viikkotehtävien tarkempi ohjeistus ja palautuslaatikot löytyvät Tehtävät-osiosta.


  LÄHTEET

  - Eriaikaiset kartat (netti, kirjallisuus, kurssin MyCourses-sivu)

  - Kuva-arkistot (Kaupunginmuseo, Finna-palvelu, Arkkitehtuurimuseo, Arkis- tolaitoksen digitaaliarkisto, Helsingin karttapalvelu ym.)

  - Helsingin arkkitehtuuri- ja historiakirjallisuus (ks. kirjallisuusliite MyCoursesissa)

  - Arkkitehti-lehden kohde-esittelyt ja artikkelit

  - Netistä löytyvät ilmakuvat, esim. Google Maps, Helsingin kaupungin tietokeskus

  - Omat havainnot


  OHJAAJAT

  Netta Böök / lehtori N.N. (netta.book@aalto.fi)

  Susanna Anttila (susanna.anttila@aalto.fi)

  Karita Rytivaara (karita.rytivaara@aalto.fi)


  Opetus tässä linkissä: 

  https://aalto.zoom.us/j/62642650804


  AIKATAULU 

  ke 03.03. TEHTÄVÄNANTO

  pe 05.03. LUENTO HELSINGIN RAKENTUMISESTA

  Viikkotehtävä 1: Teemojen määrittely luennon ja lähdekirjallisuuden pohjalta, tulostus yhdelle A4-sivulle

  ke 10.03. KIERTOKÄYNTI OMAN PIENRYHMÄN KOHDEALUEILLA

  VIIKKOTEHTÄVÄN 1 ESITTELY OMALLE PIENRYHMÄLLE PAIKAN PÄÄLLÄ 

  pe 12.03. LUENTO ESITYSTEKNIIKASTA

  Viikkotehtävä 2: Rakennusvaiheiden tunnistaminen eri-ikäisten karttojen ja valokuvien avulla, säilyneisyyskaavion tekeminen, tulostus kahdelle A3-sivulle 

  ke 17.03. VIIKKOTEHTÄVÄN 2 LÄPIKÄYNTI PIENRYHMISSÄ

  pe 19.03. ITSENÄISTÄ TYÖSKENTELYÄ

  Viikkotehtävä 3: Kuvaileva teksti kohdealueen arvoista ja ominaispiirteistä, tila-analyysin ja alueleikkausten tekeminen, analyysi alueen kolmesta tärkeimmästä rakennuksesta, tulostus kahdelle A3-sivulle 

  ke 24.03. VIIKKOTEHTÄVÄN 3 LÄPIKÄYNTI PIENRYHMISSÄ 

  pe 26.03. ITSENÄISTÄ TYÖSKENTELYÄ

  Viikkotehtävä 4: Perehtyminen mahdollisiin uudistushankkeisiin, ehdotuksia alueen kehittämiseksi, tulostus yhdelle A3-sivulle 

  ke 31.03. VÄLISEMINAARI, PIENRYHMÄT 1 JA 2

  pe 02.04. PITKÄPERJANTAI ei opetusta

  ke 07.04. VÄLISEMINAARI, PIENRYHMÄ 3

  pe 09.04. ESITTELYVIHKON VIIMEISTELYÄ

  ti 13.04. ESITTELYVIHKON PALAUTUS KLO 12 MENNESSÄ 

  Perehtyminen omaan vertaisarviointikohteeseen 

  ke 14.04. VERTAISARVOINTI JA LOPPUKESKUSTELU, PIENRYHMÄT 2 JA 3

  pe 16.04. VERTAISARVOINTI JA LOPPUKESKUSTELU, PIENRYHMÄ 1