Översikt


  • Turnitin Uppgift icon
   HW 1 (DL 21.9): Electronics packaging Turnitin Uppgift
   Tillgänglig om: Fältet User account contains (use: aalto.fi) är aalto.fi
  • Inlämningsuppgift icon
   HW 2 (DL 19.10): Materials compatibility Inlämningsuppgift
   Tillgänglig om: Fältet User account contains (use: aalto.fi) är aalto.fi
  • Turnitin Uppgift icon
   HW 3 (DL 28.10): Advanced packaging & wafer-level processes Turnitin Uppgift
   Tillgänglig om: Fältet User account contains (use: aalto.fi) är aalto.fi
  • Turnitin Uppgift icon
   HW 4 (DL 9.11): MEMS packaging and integration Turnitin Uppgift
   Tillgänglig om: Fältet User account contains (use: aalto.fi) är aalto.fi
  • Turnitin Uppgift icon
   HW 5 (DL 16.11): Power semiconductor devices Turnitin Uppgift
   Tillgänglig om: Fältet User account contains (use: aalto.fi) är aalto.fi