Topic outline

 • Luennoitsija:  Georg Metsalo (vastaanotto @Y333 ti ja pe 14-15). Pääassistentti:  Anssi Mirka, huone Y234, anssi.mirka@aalto.fi .


  Suorittaminen ja arvostelu


  Kurssi suoritetaan osallistumalla tenttiin ja harjoituksiin. Kurssin voi myös suorittaa pelkällä tentillä ilman harjoituksia.

  Opiskelijalle lasketaan kaksi vaihtoehtoista arvosanaa asteikolla 0–5: (1) pelkän tentin perusteella ja (2) tentin ja harjoitusten perusteella. Parempi näistä kahdesta arvosanasta tulee automaattisesti voimaan. Vaihtoehtoiset arvosanat lasketaan seuraavasti:

  (1) Tenttipisteistä (0–24) määrätään pelkän tentin arvosana T.
  (2) Yhteispisteet lasketaan skaalaamalla tenttipisteet välille 0–40 lineaarisesti, skaalaamalla harjoituspisteet (0–hmax) välille 0–60 lineaarisesti, ja laskemalla yhteen. Näin saaduista yhteispisteistä (0–100) määrätään yhteisarvosana Y. Tässä arvostelussa on siis tentin osuus 40% ja harjoitusten osuus 60% pisteistä.

  Arvosanoista T ja Y valitaan parempi. Kummassakin vaihtoehdossa puolet pisteistä (12 tenttipistettä tai 50 yhteispistettä) riittää kurssin suoritukseen arvosanalla 1. Tarkat arvosanarajat ilmoitetaan, kun tentti on arvosteltu.

  Harjoitustehtäviin kuuluvat tuntitehtävät, kotitehtävät ja STACK-tehtävät. Skaalattaessa pisteet pyöristetään ylöspäin lähimpään kokonaislukuun.

  Syksy 2020 I-periodin aikana kerätyt harjoituspisteet ovat voimassa sekä I että II periodin tenteissä.

  Tentti

  Tentti julkaistaan ja palautetaan kurssin My Courses sivulla (eli täällä). Tentissä saa käyttää kaikkia kurssimateriaaleja mutta reaaliaikainen yhtydenpito on tietenkin kielletty. Tarkemmat tenttiohjeet julkaistaan myöhemmin.


  Harjoitustehtävät

  Kurssilla on kolmentyyppisiä harjoitustehtäviä: tuntitehtävät, kotitehtävät ja STACK-tehtävät. Tunti- ja kotitehtäviä käsitellään ohjatuissa harjoituksissa, jotka edellyttävät säännöllistä läsnäoloa. STACK tehtävät ratkaistaan itsenäisesti kurssin MyCourses sivuilta löytyvässä elektronisessa tehtäväjärjestelmässä. Ohjatuissa harjoituksissa saa kysyä neuvoa kaikkiin harjoitustehtäviin. Lisäksi apua harjoitustehtävien ratkaisemiseen on tarjolla matematiikan laskutuvassa.


  Ohjatut harjoitukset

  Ohjattuja harjoituksia järjestetään kahdesti viikossa. Harjoituksissa ratkotaan tuntitehtäviä assistentin avustuksella. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan WebOodissa. Harjoituksissa kävijöiltä edellytetään säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista — pisteitä ei saa pelkästään ratkaisuja palauttamalla. Malliratkaisut ilmestyvät MyCourses-sivuille sen jälkeen, kun kyseiset harjoitukset ovat ohi.

  Ohjatut harjoitukset noudattavat seuraavaa rutiinia:

  1. Assistentti esittelee ensimmäisen tuntitehtävän aiheen ja antaa vinkkejä sen tekemiseen.
  2. Assistentti esittelee malliratkaisun tai pyytää jotakin opiskelijaa esittämään ratkaisuehdotuksensa.
  3. Assistentti esittelee toisen tuntitehtävän ja antaa vinkkejä.
  4. Sama kuin edellä.
  5. Jos aikaa jää, voi tuntitehtävien jälkeen siirtyä ratkomaan kotitehtäviä.

  Tuntitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi ensimmäisen alkuviikon harjoituksessa neljä). Tuntitehtävien ratkaisuja ei arvioida, mutta aktiivisesta osallistumisesta saa 2 pistettä/tehtävä. 

  Kotitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi viimeisen loppuviikon harjoituksessa nolla). Kotitehtävien ratkaisut palautetaan kirjallisena  kurssin My Courses sivun palautuslinkkiin yhdessä pdf-tiedostossa. Assistentit arvostelevat vastaukset.


  STACK-tehtävät

  STACK-tehtävät ratkotaan itsenäisesti. STACK-tehtäväkierroksia on yksi per viikko ja kukin niistä sisältää kolme tehtävää. Kunkin viikon tehtäväkierros julkaistaan kyseisen viikon ma klo 8:00. Tehtäväkierros on auki seuraavan viikon keskiviikkoon klo 23:55 asti, jonka jälkeen avoimet yritykset palautetaan automaattisesti. Jokaisesta STACK-tehtävästä saa 0–2 pistettä/tehtävä, mikäli lukuarvot ovat oikein. STACK-tehtävien ratkaisuja ei käsitellä harjoituksissa, vaan mallivastaukset ilmestyvät MyCoursesiin tehtäväkierroksen sulkeuduttua.