Topic outline

 • General

  Kurssilla tutustutaan rakennetun ympäristön suunnittelun perusteisiin niin maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja -tekniikan kuin kiinteistötalouden ja -tekniikan näkökulmista. Lisäksi kurssilla tutustutaan rakennetun ympäristön suunnittelun historiaan.

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään rakennetun ympäristön suunnittelun luonnetta ja toimintaympäristöä. Kurssilla opiskelija saa näkemystä edellä mainittujen alojen perusteista, tutustuu rakennetun ympäristön suunnittelun ammattiprofiileihin ja hahmottaa suunnittelun ja toteutuneen ympäristön välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on saavuttaa:

  a) Monipuolinen perusymmärrys rakennetusta ympäristöstä ja sen suunnittelusta
  b) Ymmärtää suunnittelun luonne monialaisena ja -näkökulmaisena toimintakenttänä
  c) Perustiedot rakennetun ympäristön suunnittelun historiasta sekä käsitys suunnittelun nykyhaasteista

  Kurssilla työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Kurssin aluksi
  muodostettavat ryhmät työskentelevät läpi kurssin sekä pienempien ryhmätehtävien että laajemman ryhmätyön parissa. Ryhmät analysoivat oman kohdealueensa – ajankohtainen suunnittelualue pääkaupunkiseudulta – suunnittelua, toimijoita sekä prosessia vaiheistetussa ryhmätyössä.

  Kurssin suorittaminen pohjautuu aktiiviseen itsenäiseen työskentelyyn läpi kurssin ja ryhmän projektityön sekä muiden, pienempien, ryhmätöiden tekemiseen. Yksilötehtävinä tehdään oppimispäiväkirja sekä luentoihin ja kurssilukemistoihin pohjautuva kotitentti.   Kurssiarvosana perustuu oppimistavoitteisiin. Arviointi pohjautuu yksilötöihin (40%), ryhmätöihin (40%), aktiivisuuteen luennoilla ja seminaareissa sekä kurssin päätteeksi tehtävään itse- ja vertaisarviointiin (20%).

  Kurssi luennoidaan 7.9.–30.11.2020 maanantaisin kello 14-16. Vallitsevan epidemiatilanteen johdosta kurssi opetetaan  etänä. On mahdollista, että kolme kurssin loppuvaiheilla järjestetän lähiopetusta pienryhmissä. Tästä tiedotetaan lähempänä koronatilanteen etenemisen pohjalta ja Aallon opetusohjeistuksen tarkentuessa.

  Kurssin vastuuopettajana toimii Rakennetun ympäristön laitoksen yliopisto-opettaja Tuomas Ilmavirta. Kurssin muita opettajia ovat tohtorikoulutettavat Kaisa Granqvist ja Aino Hirvola. Lisäksi kurssilla on vierailevia luennoitsijoita - liikennetekniikkaa edustaa yliopisto-opettaja Jouni Ojala ja kiinteistötekniikkaa apulaisprofessori Kirsikka Riekkinen.

  • Not available unless: You belong to L01 (Oodi)
   File icon
   Kurssin arvosanat File PDF
  • Not available unless: You belong to L01 (Oodi)
   File icon
   Uustintatentin tulokset File PDF
  • Not available unless: You belong to L01 (Oodi)
   File icon
   Tentin läpäisseet File PDF
  • Not available unless: You belong to L01 (Oodi)
   Page icon
   Viikkotehtävät Page