Osion kuvaus

 • Kurssin Zoom-linkki: 
  https://aalto.zoom.us/j/67338626647


  Peli ja sen web-käyttöliittymä löytyy osoitteesta http://salserver.org.aalto.fi/KtPeli/


  Sisällysluettelo


  Kurssin Zoom-linkki: 
  https://aalto.zoom.us/j/67338626647


  Aikataulu Kevät 2022

  Päivämäärä

  Kello

  Paikka

  Tapahtuma

  Ke 12.1. 12:15 - 14:00 Zoom
  Ensimmäisen työn alustusluento. Pelin joukkueiden muodostaminen (4 hlö / joukkue).
  Osallistuminen välttämätöntä!
  Ma 24.1. 16:00
  MyCourses
  1. Raportin palautuksen takaraja
  Ma 24.1. 12:15 - 14:00 tai
  14:15 - 16:00
  Zoom Harjoituspeli. Pelataan peliä muutama kierros, jolloin pelaajilla on mahdollisuus tutustua käyttöliittymään ja testata hypoteesejaan peliin liittyen. Tämän jälkeen tilanne nollataan ja varsinainen peli alkaa. 
  HUOM! Jokaisen ryhmän edustajien tulee liittyä Zoom-sessioon ajoissa, koska harjoituspeliin ei voi liittyä myöhässä mukaan.
  Ke 26.1. 18:00 web 1. Kierroksen päätösten deadline
  To 27.1. 12:00 web 1. Kierroksen tulokset viimeistään saatavilla
  Su 30.1.
  18:00 web 2. Kierroksen päätösten deadline
  Ma 31.1.
  12:00 web 2. Kierroksen tulokset viimeistään saatavilla
  Ke 2.2. 18.00 web 3. Kierroksen päätösten deadline
  To 3.2. 12:00 web 3. Kierroksen tulokset viimeistään saatavilla
  Su 6.2.
  18.00 web 4. Kierroksen päätösten deadline
  Ma 7.2. 12:00 web 4. Kierroksen tulokset viimeistään saatavilla
  Ke 9.2. 18.00 web 5. Kierroksen päätösten deadline
  To 10.2. 12:00 web 5. Kierroksen tulokset viimeistään saatavilla
  Su 13.2. 18:00 web 6. Kierroksen päätösten deadline
  Ma 14.2. 12:00 web 6. Kierroksen tulokset viimeistään saatavilla
  Ma 21.2. 14:15
  MyCourses
  2. Raportin palautuksen takaraja
  Ma 21.2. 14:15 - 16:00 Zoom Online-kierroksia. Pelataan useampi kierros peräkkäin. Huom! Ensimmäinen kierroksista pelataan jo 14:15, joten on erittäin tärkeää, että ainakin joku joukkueen jäsenistä tulee tarpeeksi ajoissa paikalle Zoom-sessioon! Pelaajilla on rajoitettu aika tehdä päätöksiä.
  Ke 23.2. 12:15 - 14:00 Zoom Online-kierroksia. Pelataan useampi kierros peräkkäin ja ratkaistaan voittajat ja häviäjät. Huom! Ensimmäinen kierroksista pelataan jo 12:15, joten on erittäin tärkeää, että ainakin joku joukkueen jäsenistä tulee tarpeeksi ajoissa paikalle Zoom-sessioon! Pelaajilla on rajoitettu aika tehdä päätöksiä.
  Ke 16.3. 12:15 MyCourses
  Loppuraportin palautuksen takaraja

  Pelin pelaaminen

  Joukkueiden päätökset syötetään Microsoft Excel-taulukkoon, joka toimii ainakin kaikissa koulun Windows-luokissa. Pelipohja on ladattavissa pelin sivuilta. Pelipohjaa voi käyttää myös muissa kuin koulun koneissa, mutta tällöin käyttäjä vastaa itse siitä, että pohja toimii niin kuin sen pitäisi. Pohja käyttää makroja pelitiedostojen lataamiseen ja tallentamiseen. Koulun koneissa Excelin vakiosuojaustaso on asetettu korkeaksi, jolloin ohjelma ei suostu ajamaan näitä makroja. Excelissä näkyy tällöin "Security Warning: Macros have been disabled". Painamalla viestin vieressä olevaa "options" -nappia ja valitsemalla "Enable this content" saa makrot toimimaan.

  Vanhemmassa Excelissä täytyy laskea suojaustasoa seuraavasti:
  Tools -> Options... -> Security-välilehti -> Macro Security -> Medium

  Huom! Historiallisesti Mac-tietokoneiden Excel-ohjelmistossa makrojen toiminta on epävakaata ja ne eivät aina toimi (odotetulla tavalla). Tarvittaessa voit muodostaa etäyhteyden koulun Windows-koneille osoitteessa vdi.aalto.fi.

  Pelipohjalta inputit siirretään makrolla tekstitiedostoon, esim. '4.inp' neljänneltä kierrokselta. Input-tiedosto ladataan pelipalvelimelle salasanalla suojatulta maakohtaiselta sivulta http://salserver.org.aalto.fi/KtPeli/Vuosiluku/MAANNIMI. Samalta sivulta on ladattavissa pelin output-tiedostot, jotka ilmestyvät sivulle jokaisen pelikierroksen jälkeen. Output-tiedosto tulee tallentaa omalle koneelle ja makrolla siirtää tulokset Excel-pohjalle.

  Raportit

  Kurssin yksi osatavoite on opetella selkeiden raporttien laadintaa. Tämän työn yhteydessä tehdään kolme raporttia, joista kuitenkin ainoastaan viimeisen on tarkoitus olla täysimittainen työselostus. Kaksi ensimmäistä raporttia voidaankin mieltää tilannekatsauksen ja suunnitelman yhdistelmäksi, joiden hyvästä tekemisestä on eniten hyötyä pelin aikana. Varsinkin 2. raportti on syytä tehdä huolellisesti ja sellaiseen muotoon, että sitä on helppo käyttää apuna pelattaessa viimeisiä online-kierroksia. Lisäksi kurssilla harjoitellaan ryhmätyöskentelyä, joten raporttien myöhästely katsotaan poikkeuksetta ryhmätyön epäonnistumiseksi.

  Raportit palautetaan MyCourses:n kautta.

  Loppuraportilta vaaditaan kaikki se, mitä raportteihin yleensäkin laitetaan: kansilehti, sisällysluettelo, johdanto, yms., kun taas 1. ja 2. raportin suhteen informaatio ja sisältö on pääasia. Toki näistäkin tulee selkeästi käydä ilmi ainakin tekijöiden nimet sekä jonkinlainen otsikointi ja looginen rakenne.

  1. raportti

  Ensimmäisestä raportista tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • Eri ministereiden vastuualueet sekä päätösten tekotapa.
  • Pelaajien tärkeäksi katsomien asioiden esilletuonti (perusteet tärkeyteen!). Peliohje on pelaajien tärkein lähdemateriaali. Ensimmäinen raportti tukeutuu peliohjeeseen eikä pelaajien yleiseen spekulaatioon kansantaloudesta!
  • Lähtötilanteen tarkastelua.
  • Minkälaisia syy-seuraussuhteita pelissä näyttäisi olevan? Käytä apuna systeemidynaamisia vaikutuskaavioita.
  • Pelin dynamiikan mallitus peliohjeen perusteella. Minkälaisia oletuksia kansantalouden toiminnasta pelissä voidaan tehdä ohjeen perusteella? Kuinka oletusten/mallien oikeellisuudesta/virheellisyydestä varmistutaan pelin kuluessa?
  • Pelin pisteytyksen tarkastelua.
  • Toimintasuunnitelma seuraaville 35 vuodelle (7 kierrosta) sekä mahdollisesti myös kauemmas tulevaisuuteen.
  • Peliohjeen ymmärtäminen ja siitä perustellusti tehdyt päätelmät. Esim. minkälaisia hyödykkeitä kannattaa tuottaa ja miksi?

  Ensimmäisen raportin kokoluokka on noin 6 - 10 A4:sta.

  Arvostelu: 0 - 0.5

  2. raportti

  Toisesta raportista tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • Miten hyvin hallitus on onnistunut tavoitteissaan ja millä keinoin tavoitteet on saavutettu? Toimenpiteitä on hyvä perustella, miksi tehtiin niin kuin tehtiin?
  • Kokemus pelaamisesta pitäisi näkyä pelin ymmärtämisessä. Esim. pelin dynamiikka, syy-seuraussuhteet, hyvät / huonot strategiat.
  • Tärkein osa 2. raporttia on kuitenkin pitkän tähtäyksen toimintasuunnitelma. Pitkän tähtäyksen suunnitelmalla tarkoitetaan noin 30 - 50 vuoden suunnitelmaa.
  • Toimintasuunnitelmassa on tavoitteet määritelty ja toimenpiteet kuinka tavoitteisiin päästään.
  • Suunnitelman tulee olla sellainen, että pelaajat pystyvät hyödyntämään sitä päätöksenteon tukena online-kierroksilla. Esim. lyhyt muistilista online-pelaamista varten on hyödyllinen.

  Toisen raportin kokoluokka on 6 - 10 A4:sta.

  Arvostelu: 0 - 0.5

  Loppuraportti

  Loppuraporttina tehdään normaali työselostus. Jokainen ryhmä tekee yhden loppuraportin. Raportissa oleellista on analysoida omia mokia ja onnistumisia sekä myös muiden joukkueiden mokia ja onnistumisia. Lisäksi tulisi pohtia parempia pelistrategioita ja käytetyn matemaattisen mallin toimivuutta kansantalouden mallinnuksessa. Loppuraporttiin pitää myös sisällyttää katselmus siihen, kuinka hyvin tehdyt suunnitelmat (lupaukset kansalle) pystyttiin toteuttamaan. Muutamia kysymyksiä, joihin pitää vastata:

  • Mitä opit pelin dynamiikasta pelin kuluessa verrattuna lähtötilanteeseen?
  • Minkälaisia riippuvuussuhteita havaitsitte pelissä?
  • Minkälaisia ja kuinka pitkiä viiveitä pelissä esiintyy?
  • Kehittämisehdotuksia peliin? 

  Kolmannen raportin kokoluokka on 20 - 30 A4:sta. 

  Arvostelu: 0 - 1.5

  Ideoita raportteihin

  • Pidä päiväkirjaa. Mitä on tehty ja miksi on tehty? Mikä on tilanne nyt ja mitä tehdään seuraavaksi. Muista perustella päätöksesi. Päiväkirjan voi sisällyttää loppuraporttiin, kun esim. kommentoitte omia mokia ja onnistumisia.
  • Analysoikaa myös muiden tekemisiä.
  • Käyttäkää kuvia havainnollistamaan ajatuksianne.

  Arvosanan määräytyminen

  • Beer game ei ole pakollinen osa vuoden 2022 kurssia. Tästä huolimatta peliin tutustumista suositellaan lämpimästi. Tutustumisohjeet löytyvät näiden sivujen "Beergame"-osasta.
  • Perustele kaikki väitteesi huolella ja yritä löytää tosiasioita, jotka puoltavat väitteitäsi. Raportin arvostelussa kiinnitetään huomiota selkeyteen ja kattavuuteen.
  • Pelin kokonaispistemäärän perusteella muodostuu perusarvosana siten, että parhaan joukkueen perusarvosana on 3. Muut maat saavat tätä huonomman perusarvosanan, joka määräytyy kokonaispistemäärän perusteella.
  • Myös selvästi nähtävissä olevat tulevaisuuden ennusteet vaikuttavat arvosanaan maksimissaan puoli numeroa alas- tai ylöspäin. Tulevaisuuden ennusteiden vaikutus arvosanaan on sisällytetty loppuraportin arvosanaan. Tällä estetään pelaajia tekemästä lyhytnäköisiä ratkaisuja viimeisillä online-kierroksilla. Muutenkin pelin ideana on saattaa maa mahdollisimman hyvään kuntoon pitkällä tähtäyksellä. Tällaisia selviä suuntia ovat mm.
   • Ympäristön tilan kehityssuunta
   • Velanhoidon tulevaisuudennäkymät
   • Väestönkasvun suunta
   • Tuotannon kasvuennuste

  Vinkkejä pelaamiseen

  • Lue ohjeet! Lue ohjeet! Lue ohjeet!
  • Edellisten vuosien tuloksiin tutustumalla voi saada jotakin käsitystä pelin dynamiikasta. Pidä kuitenkin mielessä, että peliin on vuosien varrella tehty muutoksia.
  • Päivitä peliä koskevat oletuksesi uusien tulosten perusteella.
  • Tässä pelissä ei ole tietokonemaita (eli siis rikkaita teollisuusmaita).
  • Alku on erittäin tärkeä miettiä hyvin, koska viiveet ovat pitkät ja peli lyhyt.
  • Älä jätä muille maille monopolimahdollisuuksia maailman markkinoilla - kaappaa edes pieni siivu joka sektorista.
  • Tässäkin pelissä rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät: Aloituksen merkitys vain korostuu.
  • Yritä heti alussa hahmottaa pelin dynamiikka kokonaisuudessaan, muuten et pysty poimimaan tilanteeseen suhteutettua edullisinta strategiaa monien vaihtoehtojen viidakosta.
  • Selvitä ristiriitaisilta tuntuvat kysymykset lähettämällä assarille sähköpostia.
  • Tiedostot

   Kansantalouspelin Excel-pohja ja peliohjeet. Molemmat löytyvät myös kansantalouspelin web-sivuilta http://salserver.org.aalto.fi/KtPeli Peliohjeet ovat tässä pdf-muodossa (esim. tulostamista tai offline-lukemista varten) kun web-sivuilla ne ovat selaimella luettavissa.

  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Valinta icon
   Ilmoittautuminen harjoituspeliin Valinta
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Kansio icon
   Excel-pohjan testaaminen Kansio
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tehtävä icon
   1. Raportin palautus Tehtävä
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tehtävä icon
   2. Raportin palautus Tehtävä
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tehtävä icon
   Loppuraportin palautus Tehtävä