Topic outline

 • General

  Kurssilla tutustutaan rakennetun ympäristön suunnittelun perusteisiin ja avainkysymyksiin sekä rakennetun ympäristön suunnittelun historiaan ja suunnittelulle ominaiseen ajattelutapaan.

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään rakennetun ympäristön suunnittelun luonnetta ja toimintaympäristöä. Kurssilla opiskelija saa näkemystä maankäytön suunnittelun, liikennesuunnittelun ja -tekniikan sekä kiinteistötalouden ja -tekniikan  perusteista, tutustuu rakennetun ympäristön suunnittelun ammattiprofiileihin ja hahmottaa suunnittelun ja toteutuneen ympäristön välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on saavuttaa:

  a) monipuolinen perusymmärrys rakennetusta ympäristöstä ja sen suunnittelusta
  b) ymmärrys suunnittelun luonteesta monialaisena ja -näkökulmaisena toimintakenttänä sekä
  c) perustiedot rakennetun ympäristön suunnittelun historiasta sekä käsitys suunnittelun nykyhaasteista.

  Kurssilla työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Kurssin aluksi muodostettavat ryhmät työskentelevät läpi kurssin sekä pienempien ryhmätehtävien että laajemman ryhmätyön parissa. Läpi kurssin kestävässä tehtävässä analysoidaan jonkin muutoksessa olevan alueen suunnittelua, toimijoita sekä prosessia.

  Kurssin suorittaminen pohjautuu aktiiviseen itsenäiseen työskentelyyn läpi kurssin ja ryhmän projektityön sekä muiden pienempien ryhmätöiden tekemiseen. Yksilötehtävinä tehdään luentoihin ja kurssilukemistoihin pohjautuvat kotitentit sekä itse- ja vertaisarviointi.  Kurssiarvosana perustuu oppimistavoitteisiin. Arviointi pohjautuu yksilötöihin (60%), ryhmätöihin (40%), sekä kurssin päätteeksi tehtävään itse- ja vertaisarviointiin.

  Kurssi luennoidaan 13.9.–13.12.2021 maanantaisin kello 14–16. Vallitsevan epidemiatilanteen johdosta kurssi opetetaan etänä. On mahdollista, että kurssin loppuvaiheilla järjestetään lähiopetusta pienryhmissä. Tästä tiedotetaan lähempänä koronatilanteen etenemisen pohjalta ja Aallon opetusohjeistuksen tarkentuessa.

  Kurssin vastuuopettajana toimii Rakennetun ympäristön laitoksen yliopisto-opettaja Tuomas Ilmavirta. Kurssin muita opettajia ovat tohtorikoulutettavat Aino Hirvola ja Eveliina Harsia. Liikennetekniikkaa kurssilla edustaa yliopisto-opettaja Jouni Ojala ja kiinteistötekniikkaa apulaisprofessori Kirsikka Riekkinen. Lisäksi kurssilla on vierailevia luennoitsijoita.

  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   File icon
   Uusintatentit 22.2.2022 File PDF
  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   File icon
   Uusintatenttien arvosanat File PDF
  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   File icon
   Kurssin arvosanat File PDF
  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   Page icon
   Viikkotehtävät Page