Topic outline

 • Kurssin opetus järjestetään 2021 syksyllä etäopetuksena, seuraten Aallon ohjeistusta koskien koronavirusta. Pääasiallisena välineenä Zoom-kokoukset. Mahdollisista pienryhmäohjauksista ilmoitetaan erikseen. Koskien koulun tilojen käyttöä seuraa Aallon sivua: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Koronavirus+-+tietoa+opiskelijalle

  Florence Kelley: Chicago Wage Maps, 1895.

  Kurssin aloitus 16.9. kello 9:15. Zoom-linkki https://aalto.zoom.us/j/64645839079 

  Kaupunkiluennot käsittää sarjan luentoja, joiden kautta avataan kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia, työvälineitä ja ilmiöitä. Luennot jakautuvat karkeasti kahteen osa-alueeseen - 'elementteihin' ja 'ilmiöihin'. 'Elementit' luennoilla käsitellään suunnittelun osa-alueita ja riippuvuussuhteita: historiallisten, teknisten ja ideologisten muutosten vaikutuksia suunnitteluun, sekä kaupunkiympäristön muutoksen keinoja ja osatekijöitä. 'Ilmiöt' luennoissa käydään läpi tapoja käsittää ja nähdä kaupunki, valittujen ilmiöiden tai asiantilojen kautta, olivat ne sitten aktivismin vaikutuksia, sosiaalisen eriarvoisuuden ilmentymiä tai arkkitehtonisen muutoksen havainnointia.
  Tavoitteena kurssilla on luentojen ja niistä laadittavien päiväkirjojen avulla tiedostaa oman ajattelunsa ja arvomaailmansa suhteessa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun perinteeseen ja diskurssiin, sekä tuntea fokusalueen keskeisimmät tietolähteet.

  Kurssin laajuus

  13 luentoa + kurssin esittely.
  Kesto syyslukukauden kaksi periodia.

  Kurssi on 3op laajuinen, ja lisäksi opiskelija voi halutessaan suorittaa 2op laajuisen tutkielman.
  Tutkielman kurssikoodi on ARK-C5501. https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=33476

  Aikataulu

  Luennot I periodin aikana torstai-aamuisin
  16.9. - 28.10. (periodi I)
  Aika: 9.15 - 11:00

  Luennot II periodin aikana tiistai-iltapäivisin
  2.11. - 14.12. (periodi II)
  Aika: 15.15 - 17:00

  Suoritus: luentopäiväkirja ja essee

  Luentopäiväkirja

  Kurssin suoritukseen suositellaan läsnäoloa (vähintään 70%) ja vaaditaan strukturoidun luentopäiväkirjan laadintaa - päiväkirjan palautus aina ennen seuraavaa luentoa, viimeinen palautus maanantaina 20.12.

  13 luennosta on seurattava vähintään 9 luentoa ja kirjoitettava näistä luentopäiväkirja. Luennoista tehdään nauhoitukset aina mahdollisuuksien mukaan - vierailevien luennoitsijoiden suhteen emme välttämättä saa lupaa nauhoitukseen. Suositeltavaa on siis olla 'paikalla' luennolla, lisäksi tilaisuudessa käytävä keskustelu ja kysymykset ovat arvokas osa sisältöä.

  Essee

  Luentopäiväkirjojen lisäksi on tuotettava lyhyt kirjoitelma omavalintaisesta, luentojen aihepiirejä sivuavasta aiheesta, jonka tulee osoittaa kirjoittajan omaa näkökulmaa, ja tiedonhakua, sekä lähteiden käyttöä. Esseen palautuksen deadline on maanantai 20.12.

  Sijainti

  Luennot järjestetään Zoom-yhteyden avulla.


  Luentojen aihepiirit / luennoitsijat

  (muutokset mahdollisia - osa luennoitsijoista vahvistamatta)

  16.9. Luentokurssin esittely / Tommy Lindgren
  https://aalto.zoom.us/j/63903554438

  Kaupungin elementit - luennot torstai-aamuisin
  22.09. Nordic CityMaking: BookClub - Sennett & Sendra (ei tämän kurssin luento, mutta suositeltava tapahtuma!)
  23.09. Kaupunkinäköaloja / Tommy Lindgren, lehtori, arkkitehti - nauhoitetaan (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/63734423457
  30.09. Kaupunki suunnittelukohteena / Tommy Lindgren, lehtori, arkkitehti - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/67623984407

  07.10. Resilienssi & Rakennustypologia / Karin Krokfors, kaupunkisuunnittelun professori, arkkitehti - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/64881972799

  14.10. Vihreä infrastruktuuri kaupunkisuunnittelun lähestymistapana / Mari Ariluoma, maisema-arkkitehti - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/69077853579

  21.10. Liikennesuunnittelu & kaupunki / Niko Setälä, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/66380942565
  28.10. Verkostokaupunki ja palvelut / Samuli Alppi, maisema-arkkitehti - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/63765353955

  Kaupunki-ilmiöt - luennot tiistai-iltapäivisin
  02.11. Hiilijalanjäljet erilaisissa kaupunkirakenteissa / Juudit Ottelin, Tutkijatohtori, Rakennetun ympäristön laitos - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/68790227684
  09.11. Helsinki edestä ja takaa – muutosten jälkiä keskustan ytimessä / Juha Ilonen, arkkitehti, taiteilijaprofessori
  https://aalto.zoom.us/j/62137129026
  16.11. Paikasta kulttuuriympäristöksi / Helena Teräväinen, arkkitehti, tohtori - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/65817975016
  23.11. Kaupunkiaktivismi ja vaikuttaminen / Pasi Mäenpää, kaupunkisosiologi, tohtori (HY) - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/62681006726

  30.11. Tieto ja valta / Kimmo Lapintie, yhdyskuntasuunnittelun professori, arkkitehti - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/63949111120
  07.12. The Sexualization of Public Space / Michail Galanakis - (nauhoitus lisätty Materiaalit sivulle)
  https://aalto.zoom.us/j/68097236803
  14.12. Kaupunkielämä / Tommy Lindgren, lehtori, arkkitehti
  https://aalto.zoom.us/j/66754809771