Översikt

 • Allmänt

  Innehåll 

  Kursen utförs i samband med arbete. Det kan till exempel vara ett sommarjobb på ungefär tre månader, men kan också ske andra tider på året. Under arbetet utför den studerande uppgifter för att bekanta sig med ingenjörers arbete inom företaget. Kursutvärderingen bygger på ett arbetsintyg och rapporterna från uppgifterna. Arbetsplatsen kan förutom företag också vara en annan organisation, t.ex. ett forskningsinstitut. Uppgifterna kan tillämpas enligt behov. Det är dock att föredra att arbetet är inom det egna studieämnet, och att ingenjörer arbetar vid arbetsplatsen. 

  Observera att på grund av Sisus begränsningar kommer kursen formellt att avslutas redan i slutet av juli 2022. Tidsfristerna för uppdragen är dock inställda på senhösten, så du kommer att ha tid att lämna tillbaka dem som en del av ditt sommararbete.

  Lärandemål 

  ·         Den studerande känner till de olika arbetsuppgifter som en diplomingenjör / ingenjör kan ha i företaget.

  ·         Den studerande känner till företagets verksamhetsmodell och förvaltningsmodell, samt förstår hur hen genom sitt ingenjörsarbete kan påverka företagets eller enhetens resultat.

  ·         Den studerande vet vilken typ av informations- och interaktionsförmåga som krävs för en ingenjörs arbete, och hur den egna kompetens kunde utvecklas.

  Lärare: 

  Doc. Petri Kärhä

  petri.karha@aalto.fi
  +358505968469
  TUAS-talo, Maarintie 8, huone 3528