Osion kuvaus

 • Tieteellisen kirjoittamisen kokonaisuus syksyllä 2021
  1) Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -luento
  2) Tieteellisen kirjoittamisen tehtävät (itseopiskelu, MyCourses) viimeistään 31.10.2021. 
  3) Tekstipajat 1 ja 2   TAI   English Text Workshops 1 ja 2
  4) Tiivistelmäpaja (vapaaehtoinen, jos kandityön kieli on suomi)

  Tekstipajojen ja kypsyysnäytteen suorittaminen työn kielen mukaan:
  TYÖ SUOMEKSI:

  Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä suomeksi, hän osallistuu tekstipajoihin 1 ja 2. Ennen ensimmäistä tekstipajaa opiskelija tekee tieteellisen kirjoittamisen tehtävät (itseopiskelu Mycourses). Ensimmäiseen tekstipajatapaamiseen opiskelija tuo mukana työnsä johdannon. Ennen toista tekstipajaa hän palauttaa tekstinäytteen. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua myös suomenkieliseen tiivistelmätyöpajaan (vapaaehtoinen).

  Edellä mainittu tekstinäyte toimii kypsyysnäytteenä. Se on viisisivuinen ote jostakin työn sisältöluvusta. Sen mukana opiskelija toimittaa työnsä alustavan sisällysluettelon, lähdeluettelon ja johdannon. Tekstinäytteestä hän saa kirjoitusviestinnän opettajan palautteen tekstipajassa 2.

  Tekstipajat syksy 2021

  max 10 hlöä/ryhmä

  Tekstipaja 1 (vko 44-45)

  A to 4.11.2021 klo 12.15–13.45 Sanni Heinzmann https://aalto.zoom.us/j/63137604535

  B ma 1.11.2021 klo 12.15–13.45 Henna Juslin RYHMÄ PERUTTU

  C ma 1.11.2021 klo 14.15–15.45 Henna Juslin RYHMÄ PERUTTU

  D ma 8.11.2021 klo 12.15–13.45 Henna Juslin 

  E ma 8.11.2021 klo 14.15–15.45 Henna Juslin 

  Tuo ensimmäiseen tekstipajatapaamisen mukanasi kandityösi johdanto.


  Tekstipaja 2 (vko 47-48)

  A to 25.11.2021 klo 12.15–13.45 Sanni Heinzmann 

  https://aalto.zoom.us/j/65281426119 

  B ma 22.11.2021 klo 12.15–13.45 Henna Juslin RYHMÄ PERUTTU

  C ma 22.11.2021 klo 14.15–15.45 Henna Juslin RYHMÄ PERUTTU

  D ma 29.11.2021 klo 14.15–15.45 Henna Juslin 

  Osallistu pajaan tästä linkistä

  E ti 30.11.2021 klo 16.15–17.45 Henna Juslin

  Osallistu pajaan tästä linkistä

  Tekstinäytteen palautus viimeistään pe 12.11.2021 (ryhmät B ja C), ma 15.11.2021 (ryhmä A) ja  pe 19.11.2021 (ryhmät D ja E).


  Jos opiskelijan koulusivistyskieli on suomi ja hän kirjoittaa kandidaatintyönsä englanniksi, hän osallistuu englanninkielisiin tekstipajoihin ja suomenkieliseen tiivistelmätyöpajaan.


  Tiivistelmäpajat (työn englanniksi kirjoittavat), vko 49

  Huom. Vain ilmoittautuneet opiskelijat voivat osallistua pajoihin. Tekstinäytteen palautus viimeistään pe 3.12.2021 (ks. Palautukset) on pakollinen osa kypsyysnäytteen suorittamista.

  Tiivistelmä A ti 7.12.2021 klo 16.15–17.45 Henna Juslin https://aalto.zoom.us/j/69138901948

  Tiivistelmä B ke 8.12.2021 klo 9.15–10.45 Henna Juslin https://aalto.zoom.us/j/68951976113

  Tiivistelmä C to 9.12.2021 klo 16.15–17.45 Henna Juslin PERUTTU (Ilmoittautuneet opiskelijat osallistuvat A- tai B-ryhmän pajaan)


  Tiivistelmän laatijan pikaohje:

  • Sovita tiivistelmäteksti sille lomakkeessa varattuun tilaan. Jos tiivistelmä toimii kypsyysnäytteenäsi, sen ohjeellinen pituus on noin 300–400 sanaa.
  • Käytä riviväliä 1.
  • Jaa teksti 2–4 ytimekkääksi kappaleeksi.
  • Kirjoita työn keskeiset avain- eli asiasanat niille varattuun kohtaan. Niillä on yhteys koulutusalaasi, koulutusohjelmaasi ja pääaineeseesi sekä vastuuopettajaan ja työn ohjaajaan.
  • Sisällytä tiivistelmään työsi olennainen anti niin, että se antaa lukijalle kokonaiskuvan työstäsi.
  • Kirjoita tiivistelmä itsenäiseksi tekstiksi, joka tulee toimeen omillaan eli on ymmärrettävä, vaikka ei lukisi kandidaatintyötä.
  • Sovella tiivistelmään tieteellisen tekstin konventioita: osoita argumentointitaitoa, määrittele keskeisiä käsitteitä, käytä persoona- ja aikamuotoja tarkoituksenmukaisesti ja käytä asiatyyliä.


  Ruotsinkieliset pajat:

  Kielikeskus järjestää ruotsinkielisen kandidaattiseminaarin yhteydessä tekstipajan ja puhepajan, jonne myös suomenkielisissä kandiseminaareissa olevat ruotsinkieliset opiskelijat voivat osallistua.

  En svenskspråkig textverkstad ordnas för alla som ska skriva mognadsprov på svenska den --. Här ges information om mognadsprovet och språkliga tips.

  Studerande med svenska som skolbildningsspråk har också möjlighet att delta i svenskspråkiga talverkstäder, som ordnas --. Till talverkstäderna anmäler de studerande sig genom att e-posta till sofia.sevon@aalto.fi eller sofia.sevon@aalto.fi  senast --.


  Englanninkieliset pajat / English workshops:
  Only for students who write their theses in English.
  Instructor: Nanna Qvist ( nanna.qvist@aalto.fi )

  • Workshop 2
   English workshop 2: sign up here!

   A  Mon 29 Nov 14.15-15.45
   Tue 30 Nov, 9.00-10.30
      Sign up for one of the groups and submit your text sample by Tue 23.11. in section Palautukset/Submissions-English text samples.

  • Tekstipaja 1, vko 44-45

   Tekstipaja 2, vko 47-48 

   Suomeksi työnsä kirjoittaville. Valitse yksi ryhmistä Teksti A - E.


   Teksti A to 4.11.2021 klo 12.15–13.45 / to 25.11.2021 klo 12.15–13.45

   Teksti B ma 1.11. klo 12.15–13.45  / ma 22.11. klo 12.15–13.45

   Teksti C ke 1.11. klo 14.15–15.45 / ma 22.11.2021 klo 14.15–15.45

   Teksti D ma 8.11.2021 klo 12.15–13.45 / ma 29.11.2021 klo 14.15–15.45

   Teksti E ma 8.11.2021 klo 14.15–15.45 / ti 30.11.2021 klo 16.15–17.45

  • Pakollinen kandityönsä englanniksi kirjoittaville opiskelijoille, jotka suorittavat suomenkielisen kypsyysnäytteen.

   Vapaaehtoinen työn suomeksi tekeville.

   Tekstinäytteen palautus viim. pe 3.12. (ks. Palautukset) on pakollinen osa kypsyysnäytteen suorittamista.

   Tiivistelmäpajat (viikko 49)

   Valitse yksi ryhmistä A–C. Vain ilmoittautuneet opiskelijat voivat osallistua pajaan.

   Tiivistelmä A ti 7.12.2021 klo 16.15–17.45 Henna Juslin

   Tiivistelmä B ke 8.12.2021 klo 9.15–10.45 Henna Juslin

   Tiivistelmä C to 9.12.2021 klo 16.15–17.45 Henna Juslin (PERUTTU)

  • Avaa