Topic outline

 • Presentationerna hålls 2–4.5 i mindre grupper i sal Y346/Y347 enligt tidtabellen nedan.

  För varje presentation reserveras 10 min för själva presentationen + 5 min för opponering + 5 min för handledaren (och frågor från publiken om det blir tid över). Alla studenter förväntas vara på plats under hela den egna gruppens presentationer (kl 13–16 någon av dagarna). Handledare kommer och går som de hinner.

  Alla presentationer förväntas vara på svenska oberoende av arbetets språk och opponeringen är också på svenska. Handledarens respons kan vara på engelska (eller finska).

  Opponenterna är de samma för skriftlig och muntlig opponering.

  Deltagande på distans

  Följande Zoom-länk är primärt för handledare som behöver delta på distans. Ifall du har ett tvingande behov att hålla din presentation på distans måste du meddela koordinatorn i förväg.

  Zoom-länk (Mötes-ID: 629 2376 8745, lösenord: kandsemi)