Topic outline

 • Tervetuloa kurssille Rahoitusmarkkinaoikeus! 


           

  LINKIT KURSSIN LUENTOVIDEOIHIN TULEVAT OSIOON "LUENNOT"!

  Kurssilla perehdymme rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisuuteen sekä erityisesti sijoittajansuojasääntelystä koostuvan sääntelykokonaisuuteen. Yhdessä opimme hahmottamaan, mistä eri osa-alueista sijoittajansuojasääntely koostuu sekä ymmärtämään ja soveltamaan sijoittajansuojasääntelyä käytännön tilanteissa. Rahoitusmarkkinalainsäädännöstä käymme läpi keskeiset perusteet ja tarkastelemme institutionaalista sääntelyä (mm. pankit, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt), ja ennen kaikkea keskitymme sijoittajansuojasääntelyyn. 

  Kurssin suorittamistapa on seuraava: 

  1. Luennot 20 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata yhden tenttikysymyksen. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

  2. Tentti. 

  Kurssi pidetään etätapaamisina tällä MyCourses -alustalla Zoom-kokousvälineen avulla. Lähitapaamisia ilmoitetuissa luentosaleissa ei pidetä. 

  Kurssin suoritustavasta ja rakenteesta lisätään tarkentavaa informaatiota piakkoin. 

  Näitä kotisivuja täydennetään kurssin alkuun asti (ja sen jälkeenkin). Kannattaa seurata sivujen kehitystä (joka voi aluksi tapahtua hieman verkkaisesti) - ja ottaa yhteyttä sisältö- ja toteutusvinkkien antamiseksi ja kurssin suorittamiseen liittyvien seikkojen selvittämiseksi: matti.rudanko@aalto.fi . 

 • Kurssi muodostuu perinteisistä luennoista ja osanottajien pitämistä seminaarityyppisistä alustuksista. Jokainen aikataulunmukainen tapaamiskerta voidaan pitää kumman tahansa vaihtoehdon tai niiden yhdistelmän mukaisesti. 

  Alustusten aiheina voi käyttää osiossa Tehtävät olevia case- tai teematyyppisiä esimerkkejä tai aihetta voi ehdottaa myös itse. Alustus voi olla powerpoint-pohjainen muutaman kalvon (10 - 15 minuuttia) mittainen alustus, jonka yksi osanottaja laatii. Materiaalina voi käyttää kurssin sivuilla olevaa luento- ym. materiaalia, tenttikirjaa ja itse haettuja muita lähteitä. Lähdevinkeistä voidaan keskustella kunkin alustajan kanssa tai ryhmässä. Yhdellä tapaamiskerralla voi olla yksi tai useampia alustuksia, joista keskustellaan osanottajien kesken. Ilmoitathan toivomasi alustuspäivän hyvissä ajoin etukäteen. Kaikki tapaamispäivät ovat mahdollisia, koska alustuksen (tai alustusten) lisäksi voidaan pitää myös luento-osuus. Tarvittaessa voidaan järjestellä sopivia päiviä, esimerkiksi jos samalle päivälle tulee hyvin paljon alustuksia. 

  Alustus ja luentokuulustelu ovat tapoja suorittaa luennot ja saada tentissä vapautus yhdestä, itse valittavasta kysymyksestä. Hyväksymisrajan (5 p.) ylittävät pisteet lisätään tentin pistemäärään. Jos suoritat sekä alustuksen että luentokuulustelun, ne hyvitetään tentissä siten, että hyväksymisrajan (5 p.) ylittävät pisteet molemmista lasketaan yhteen ja lisätään tentin pistemäärään. 

  Mahdollisen luentokuulustelun ja tentin järjestelyistä keskustellaan myöhemmin, ja niistä voi jokainen myös tehdä ehdotuksia. 

  Luentokuulustelussa kysytään vain luennoilla ja luentokalvoilla esillä olevia asioita. Tentissä taas kysytään vain kurssikirjan (Matti Turtiainen) eikä luentojen tietoja. Luentokuulustelussa on todennäköisesti viisi lyhyttä (2 p.) kysymystä (yhteispistemäärä max. 10). Tentti koostuu näillä näkymin kolmesta esseekysymyksestä (à 10 p. max.) ja kymmenestä pienemmästä tai monivalintakysymyksestä (à 2 p, yhteensä max. 20 p.); tentin maksimipistemäärä on 50. 

  Sekä luentokuulustelu että tentti järjestetään syyslukukaudella etätentteinä kurssin MyCourses-sivulla. Kysymykset ilmestyvät erilliseen Tentti / Luentokuulustelu -osioon ao. päivänä. Luentokuulustelun vastausaika on 1 tunti (ao. tapaamiskertojen ensimmäinen tunti on luento- tai alustustyyppinen), ja tentin vastausaika on kuten perinteisessä tenttijärjestelyssä 3 tuntia. Tentin palautteet ja arviot tulevat myös samaan MyCourses-sivujen osioon ja lähetetään Oodiin automaattisesti; luentokuulustelun arviointi lähetetään todennäköisesti kunkin osanottajan sähköpostiin. 

  Kuten on ilmoitettu, yksi tapa suorittaa tentti on kurssin alueelta kirjoitettava essee. Sen kirjoittaminen on samantapainen suoritus kuin edellä mainittu alustus, mutta eroa on sen vuoksi, että esseen tarkoituksena on suorittaa koko tentti eikä vain saada vapautus yhdestä tenttikysymyksestä.  Alustuksen, jonka tarkoituksena on korvata yksi kysymys tentistä, vaatimukset ovat lievemmät kuin esseen, jonka tarkoitus on koko tentin suorittaminen vaihtoehtoisella tavalla: tenttikysymyksen korvaavassa alustuksessa ei tarvitse olla lähdeviittauksia kuten esseessä, ja arviointikriteerit ovat väljemmät. Myös esseen arvostelussa otetaan huomioon mahdolliset luentokuulustelun ja case-alustuksen pisteet. Esseen ohjepituus on 10 - 15 sivua. 

  Laitan näistä suuntaviivoista tarvittaessa vielä lisäinformaatiota kurssin sivuille. Ja kyselkää aina, kun jokin asia tuntuu jääneen epäselväksi! 

 • Matti Turtiainen: Sijoituspalvelut ja asiakas, Alma Talent 2018, 462 s., ISBN 9789521435393. Tenttiin luettava alue kirjasta ilmenee tässä osiossa olevasta erillisestä tiedostosta. 

  Kurssilla ilmoitettava muu materiaali ja artikkelit.


 • Tähän osioon laitetaan luentokalvot ja mahdollinen niitä täydentävä materiaali. 


 • LUENTO 1 (yllä) 
  LUENTO 2: 
  LUENTO 3: 

  LUENTO 4A: 

  LUENTO 4B: 


  LUENTO 5:
  LUENTO 6: 
  LUENTO 7: 

  LUENTO 8: 

  LUENTO 9: 

  LUENTO 10: 

  LUENTO 11: 


  LUENTO 12: 


 • Tähän tulevat luentokuulustelun kysymykset. 

 • Tähän tulevat luentokuulustelun kysymykset. 

 • Tähän tulevat kurssin lopputentin kysymykset. 

 • Tähän tulevat 11.2.2022 pidettävän tentin kysymykset. 

 • Tähän tulevat 28.3.2022 pidettävän kurssitentin kysymykset.