Osion kuvaus

 • Kurssin esittely

  Tervetuloa kurssille Rahoitusmarkkinaoikeus! 


           

  LINKIT KURSSIN LUENTOVIDEOIHIN TULEVAT OSIOON "LUENNOT"!

  Kurssilla perehdymme rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisuuteen sekä erityisesti sijoittajansuojasääntelystä koostuvan sääntelykokonaisuuteen. Yhdessä opimme hahmottamaan, mistä eri osa-alueista sijoittajansuojasääntely koostuu sekä ymmärtämään ja soveltamaan sijoittajansuojasääntelyä käytännön tilanteissa. Rahoitusmarkkinalainsäädännöstä käymme läpi keskeiset perusteet ja tarkastelemme institutionaalista sääntelyä (mm. pankit, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt), ja ennen kaikkea keskitymme sijoittajansuojasääntelyyn. 

  Kurssin suorittamistapa on seuraava: 

  1. Luennot 20 tuntia. Luentojen hyväksyttävällä suorittamisella voi korvata yhden tenttikysymyksen. Luennot voi suorittaa luentokuulustelulla tai erikseen sovittavalla oikeustapausanalyysillä, jonka opiskelija pitää luennoilla luentojen seuraamisen lisäksi. Luentokuulustelu on viimeisellä luentokerralla.

  2. Tentti. 

  Kurssi pidetään etätapaamisina tällä MyCourses -alustalla Zoom-kokousvälineen avulla. Lähitapaamisia ilmoitetuissa luentosaleissa ei pidetä. 

  Kurssin suoritustavasta ja rakenteesta lisätään tarkentavaa informaatiota piakkoin. 

  Näitä kotisivuja täydennetään kurssin alkuun asti (ja sen jälkeenkin). Kannattaa seurata sivujen kehitystä (joka voi aluksi tapahtua hieman verkkaisesti) - ja ottaa yhteyttä sisältö- ja toteutusvinkkien antamiseksi ja kurssin suorittamiseen liittyvien seikkojen selvittämiseksi: matti.rudanko@aalto.fi .