Topic outline

 • Tähän tulevat 11.2.2022 pidettävän tentin kysymykset. 

  • RAHOITUSMARKKINAOIKEUS: TENTTI 11.2.2022

    

   Vastaa seuraaviin neljään kysymykseen yhdellä PDF-tiedostolla. Kysymysten 1, 2 ja 3 maksimipistemäärä on 10/kysymys. Kysymys 4 sisältää kymmenen lyhyttä (à 2 p.) osakysymystä, joiden yhteinen maksimipistemäärä on 20. Koko tentin maksimi on siis 50 pistettä. 

   Rajoita kunkin kysymyksen vastaus enintään 30 rivin mittaiseksi.

   Alempana on tiedosto, jossa ovat nämä samat kysymykset ja johon voit halutessasi kirjoittaa vastaukset. 

    

   1. ESMA:n tehtävät
   2. Mitä järjestelyjä sijoituspalveluyrityksen on tehtävä asiakkaan ymmärtämisen varmistamiseksi?
   3. Syy-yhteyden arviointi sijoituspalveluihin ja arvopaperimarkkinoihin liittyvässä vahingonkorvauksessa. 
   4. Vastaa seuraaviin kymmeneen kysymykseen kuhunkin enintään kolmen rivin mittaisesti. Yhden kysymyksen maksimipistemäärä on kaksi ja tämän monikysymystehtävän maksimipistemäärä siten 20.

   4.1.  Mitä toimia ESMA voi suorittaa kriisitilanteissa? 

   4.2.  Mihin luokkiin sijoituspalveluyrityksen on luokiteltava asiakkaansa?

   4.3.  Mitä rahoitusvälinettä ja -palvelua koskeva asianmukaisuusarviointiin kuuluu?

   4.4.  Viittaaminen tulevaan tuotto- tai arvonkehitykseen sijoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinoinnissa.

   4.5.  Sijoituspalveluyrityksen markkinoinnin tietosisältöä koskevat vaatimukset. 

   4.6.  Millainen toimija on vakuutusmeklari?

   4.7.  Millä tavoin sijoituspalveluyrityksen on jäsenneltävä informaatio sijoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden kuluista ja veloituksista?

   4.8.  Termin ”hintatakuu” käyttö sijoituspalveluyrityksen markkinoinnissa.

   4.9.  Yllättävät ja ankarat ehdot sijoituspalvelusopimuksissa. 

   4.10.     Mitä seuraa sijoituspalvelusopimuksen muotovaatimusten noudattamatta jättämisestä?