Topic outline

 • Tähän tulevat 28.3.2022 pidettävän kurssitentin kysymykset. 

  • Assignment icon

   RAHOITUSMARKKINAOIKEUS: TENTTI 28.3.2022

    

   Vastaa seuraaviin neljään kysymykseen yhdellä PDF-tiedostolla. Kysymysten 1, 2 ja 3 maksimipistemäärä on 10/kysymys. Kysymys 4 sisältää kymmenen lyhyttä (à 2 p.) osakysymystä, joiden yhteinen maksimipistemäärä on 20. Koko tentin maksimi on siis 50 pistettä. 

   Alempana on myös kysymykset sisältävä Word-tiedosto, johon voit halutessasi kirjoittaa vastaukset. 

   Rajoita kunkin kysymyksen vastaus enintään 30 rivin mittaiseksi.

    

   1. Mitkä viranomaiset muodostavat Euroopan finanssivalvonnan ytimen ja mitkä ovat niiden pääasialliset tehtävät?  
   2. Milloin sijoituspalveluyrityksen ei tarvitse suorittaa asiakkaan sijoituskokemusta ja -tietämystä koskevaa rahoitusvälineen ja -palvelun asianmukaisuusarviointia? 

   3.       Mitä osa-alueita kuuluu sijoituspalveluyrityksen tuotehallintamenettelyyn ja mitä niiltä edellytetään? 

   4.       Vastaa seuraaviin kymmeneen kysymykseen kuhunkin enintään kolmen rivin mittaisesti. Yhden kysymyksen maksimipistemäärä on kaksi ja tämän monikysymystehtävän maksimipistemäärä siten 20.

   4.1.  ESMA:n tehtävät, jotka liittyvät kuluttajansuojaan.

   4.2.  Mitä osia kuuluu sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevaa soveltuvuusarviointiin?

   4.3.  Mitä sisältää Sijoituspalvelulaissa säädetty yleinen velvoite toimia rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaan edun mukaisesti?

   4.4.  Millainen toimija on vakuutusasiamies?

   4.5.  Vertailuindeksien käyttö sijoitusrahastojen markkinoinnissa.

   4.6.  Sijoituspalveluyrityksen velvollisuus raportoida asiakasvarojen säilyttämisestä

   4.7. Milloin etäviestimen välityksin tapahtuvassa rahoituspalveluja koskevassa kaupallisessa viestinnässä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väillä ei ole kysymys rahoituspalvelujen etämyyntinä säännellystä toiminnasta?

   4.8. Mitä tarkoittavat negatiivinen ja positiivinen sopimusetu vahingonkorvauksen mittapuina?

   4.9. Mitä ilmaisuerehdys vaikuttaa sijoituspalvelusopimuksen pätevyyteen?

   4.10.     Todistustaakka sijoituspalveluihin liittyvässä vahingonkorvauksessa.