Topic outline

 • Tähän osioon laitetaan luentokalvot ja mahdollinen niitä täydentävä materiaali. 

  • Johdanto: sääntelyn rooli markkinoilla 

  • Kestävä rahoitus 

  • Rahoituksen kestävyyden arviointi: eettisiä näkökohtia

  • Kansallinen ja eurooppalainen sääntely 

   Esite

   Säännöllinen tiedonantovelvollisuus 

  • Tiedonantovelvollisuudet: sääntelyn rakenne

   Esitevelvollisuus 

   Säännöllinen tiedonantovelvollisuus 


  • Jatkuva tiedonantovelvollisuus

   Sisäpiirisäännöt 

   Muita tiedonantovelvollisuuksia


  • Markkinamanipulaatio

   Sisäpiirisääntely, jatkuva tiedonantovelvollisuus ja salassapito

   Informaatio varallisuutena


  • Julkiset ostotarjoukset 

   Pakollinen ostotarjous

  • Sijoituspalveluyritykset: yleinen sääntely

   Sijoitustuotteet

  • Sijoituspalveluyritysten asiakassuhteet 

   Kauppapaikat 

  • Sijoittaja markkinatoimijana:

   Oikeus- ja käyttäytymistaloustiede

   Sijoittajan velvollisuudet


  • Sijoittajan oikeussuoja:

   Hallinnolliset ja siviilioikeudelliset seuraamukset


  • Vahingonkorvaus rahoitusmarkkinoilla