Topic outline

 • Tähän osioon laitetaan luentokalvot ja mahdollinen niitä täydentävä materiaali. 

  • File icon

   Johdanto: sääntelyn rooli markkinoilla 

  • File icon

   Kestävä rahoitus 

  • File icon

   Rahoituksen kestävyyden arviointi: eettisiä näkökohtia

  • File icon

   Kansallinen ja eurooppalainen sääntely 

   Esite

   Säännöllinen tiedonantovelvollisuus 

  • File icon

   Tiedonantovelvollisuudet: sääntelyn rakenne

   Esitevelvollisuus 

   Säännöllinen tiedonantovelvollisuus 


  • File icon

   Jatkuva tiedonantovelvollisuus

   Sisäpiirisäännöt 

   Muita tiedonantovelvollisuuksia


  • File icon

   Markkinamanipulaatio

   Sisäpiirisääntely, jatkuva tiedonantovelvollisuus ja salassapito

   Informaatio varallisuutena


  • File icon

   Julkiset ostotarjoukset 

   Pakollinen ostotarjous

  • File icon

   Sijoituspalveluyritykset: yleinen sääntely

   Sijoitustuotteet

  • File icon

   Sijoituspalveluyritysten asiakassuhteet 

   Kauppapaikat 

  • File icon

   Sijoittaja markkinatoimijana:

   Oikeus- ja käyttäytymistaloustiede

   Sijoittajan velvollisuudet


  • File icon

   Sijoittajan oikeussuoja:

   Hallinnolliset ja siviilioikeudelliset seuraamukset


  • File icon

   Vahingonkorvaus rahoitusmarkkinoilla