Topic outline

 • Tähän tulevat luentokuulustelun kysymykset. 

  • Vastaa seuraaviin viiteen kysymykseen. Kysymykset löydät myös alempana olevasta Word-muotoisesta liitetiedostosta - voit kirjoittaa vastaukset joko liitetiedostoon tai erilliseen tiedostoon, jonka palautat. 

   Vastaa yhdellä PDF-dokumentilla seuraaviin viiteen kysymykseen (à 2 p.; yht. max 10 p.). Vastaustila kysymystä kohden on kolme riviä.

    

   1.       Mitkä ovat rahoitusmarkkinalainsäädännön päätavoitteet?

   2.       Mainitse esimerkki markkinoiden manipuloinnin tekotavoista. 

   3.       Mitä tarkoittavat arvopaperimarkkinoiden a) jatkuva ja b) säännöllinen tiedonantovelvollisuus? 

   4.       Sijoituspalveluyritysten toiminnassa ilmenevien eturistiriitojen sääntely:

   5.       Mikä on kauppojen sisäinen toteuttaja?