Topic outline

 • Tähän tulevat kurssin lopputentin kysymykset. 

  • Assignment icon

   RAHOITUSMARKKINAOIKEUS: TENTTI 16.12.2021

    

   Vastaa seuraaviin neljään kysymykseen yhdellä PDF-tiedostolla. Kysymysten 1, 2 ja 3 maksimipistemäärä on 10/kysymys. Kysymys 4 sisältää kymmenen lyhyttä (à 2 p.) osakysymystä, joiden yhteinen maksimipistemäärä on 20. Koko tentin maksimi on siis 50 pistettä. 

   Kysymykset löydät ovat myös alla olevasta liitetiedostosta, johon voit halutessasi kirjoittaa vastaukset (voit myös luoda erillisen pdf- tai word-tiedoston). 

   Rajoita kunkin kysymyksen vastaus enintään 30 rivin mittaiseksi.

    

   1. ESMA:n toimivalta Euroopan unionin oikeuden rikkomistapauksissa 

   2.       Mahdollisuudet sopia sijoituspalveluyrityksen ja asiakkaan välillä asiakkaan statuksesta ammattimaisena tai ei-ammattimaisena asiakkaana  

   3.       Sijoituspalveluyrityksen velvollisuus ilmoittaa epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä.  

   4.       Vastaa seuraaviin kymmeneen kysymykseen kuhunkin enintään kolmen rivin mittaisesti. Yhden kysymyksen maksimipistemäärä on kaksi ja tämän monikysymystehtävän maksimipistemäärä siten 20.

   4.1. ESMA:n toimivaltuudet kansallisten viranomaisten erimielisyystilanteissa, kun kansallinen viranomainen ei noudata ESMA:n päätöstä.

   4.2. Sijoituspalveluyrityksen velvollisuus informoida asiakasta sijoituspäätöksen veroseuraamuksista.

   4.3. Mitä osia kuuluu sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevaa soveltuvuusarviointiin?

   4.4.  Mitkä toimijat ovat lain nojalla hyväksyttäviä vastapuolia?

   4.5.  Mitä osia Rahanpesulain mukainen asiakkaan tunteminen (customer due diligence) sisältää?

   4.6. Termin ”pääomaturva” merkitys ja käyttö sijoitustuotteen markkinoinnissa.

   4.7.  Vakuutusedustajan tai vakuutusyrityksen velvollisuus antaa sijoitusvakuutusasiakkaalle selvitys suoritetuista palveluista tai liiketoimista.

   4.8.  Mitä ovat strukturoidut sijoitustuotteet?

   4.9.  Mikä on PRIIP-tuotteiden avaintietoasiakirja ja milloin se on annettava? 

   4.10.     Välilliset ja välittömät vahingot sijoitustoiminnassa.