Topic outline

 • Wiki for project-time documentation

  Link to the wiki


  Choose your project / Valitse projektisi

  Please, choose at least 3 project topics most interesting to you and rank those according to your preferences. If you find two projects evenly interesting, you may use the same rank for them. You do not need to have previous knowledge about the topic, as the course is a place to learn with help of the assistants.

  Valitse vähintään 3 mieluisinta aihetta ja aseta ne järjestykseen oman kiinnostuksesi mukaan. Valintaperusteena voit käyttää kiinnostustasi itse aiheeseen tai kyseiseen yritykseen. Jos jotkut projekteista ovat yhtä mieleisiä, voit merkitä ne yhtä kiinnostaviksi. Esitietoja aiheesta ei vaadita projektin tekemiseen, koska kurssilla opitaan asioita yhdessä assistenttien kanssa. 

  ---

  Send your ranked choices to Kimmo Silvonen (firstname.lastname@aalto.fi) at latest on Tuesday morning 31st of May. We shall form the project teams on the basis of the lists on the first lecture on Wednesday 1.6. You may still change your mind during the first lecture, if you feel so.

  Lähetäthän järjestykseen laittamasi projektivalinnat Kimmo Silvoselle (etunimi.sukunimi@aalto.fi) viimeistään tiistaiaamuna 31.5. Muodostamme ryhmät kurssin ensimmäisellä luennolla maanantaina 1.6. Voit vielä muuttaa mieltäsi ensimmäisellä luennolla, jos siltä tuntuu.

  ---

  Project options / Projektivaihtoehdot

  1. Helvar 1 - "We want feedback" [show leaflet]

  2. Helvar 2 - "I want to control" [show leaflet]

  3. Helvar 3 - "We want to inform" [show leaflet]

  4. Saab Finland - "Handheld microwave transmitter" [show leaflet]

  5. Savox 1 - "Robot hand" [show leaflet]

  6. Savox 2 - "Intelligent audio listener" [show leaflet]

  7. Solita - "Electricity Usage & Quality Measure Device" [show leaflet]


  Project Agreement (for review)

  All students in the Protocamp course are required to sign a written contract that enables them to publish the results freely. It is below (in English only).

  Protopajan opiskelijoiden tulee allekirjoittaa projektisopimus (alla), joka mahdollistaa tulosten avoimen julkaisemisen.

  Project agreement template (a blank version for you to see what the contents are).