Topic outline

 • Yleistä

  HUOM! Kotitehtävien raportointiin tehdään seuraavat muutokset: Viikon 4 sekä 5 kotitehtävät (eli kolmas ja neljäs kotitehtäväkierros) rapportoidaan seuraavan viikon alkuviikossa. Siispä raportoidaan nelosviikon kotitehtävät aikavälissä 6.-8.2. olevassa harjoitussessiossa, ja viitosviikon kotitehtävät raportoidaan aikavälissä 13.-15.2. olevassa harjoitussessiossa. Viimeisen viikon kotitehtävät raportoidaan, kuten aikaisemmin, loppuviikkona, eli torstaina 16.2. tai perjantaina 17.2.. Tämä tehdään niin, että ehditte sulata ja käyttää torstain luennoilla opetut materiaalit ennen kuin kotitehtävät on suoritettavia.


  Matriisilaskenta-kurssi järjestetään periodissa III/2022-23, alkaen ti 10.1.2023 luennolla. Ilmoittautuessasi kurssille Sisussa ilmoittaudut samalla yhteen (ja vain yhteen) harjoitusryhmään.

  Kurssin suorittaminen: Kurssin voi suorittaa kahdella eri tavalla. Näistä valitaan automaattisesti jokaisen kohdalla se, joka antaa paremman arvosanan:

  • Tekemällä harjoitustehtäviä ja osallistumalla tenttiin. Tällöin viisi parasta kotitehtävätulosta (kuudesta) lasketaan yhteen ja 40% arvosanasta muodostuu näiden perusteella, kun taas 60% muodostuu tentin perusteella.
  • Tenttimällä, jolloin arvosana muodostuu suoraan tentin arvosanasta.

  Kotitehtävät annetaan tehtävät-kansiossa (yhdessä harjoitustehtävien kanssa) kerran viikossa, ja ne raportoidaan lukuviikkoina 2-6. Joka viikko saa maksimissaan 4 kotitehtäväpistettä. Tämän lisäksi saat 4 kotitehtäväpistettä MATLAB OnRamp-kurssin suorittamisesta. Yhdessä on siis kuusi mahdollisuutta saada 4p kotitehtäväpistettä, ja viisi parasta näistä kuudesta tuloksesta lasketaan.

  Kotitehtävien ratkaisut (poislukien MATLAB OnRamp-kurssia) raportoidaan harjoitussessiossa. Läsnäolo näissä harjoitussessioissa on siis pakollinen saadakseen kotitehtävistä pisteitä (muttei suoritakseen kurssia, koska kurssin voi myös suorittaa pelkästään tenttimällä.) Kun kotitehtävät raportoidaan, on oltava mukana kirjoitetut ratkaisut, joita opettaja voi pyytää sinut selittämään suullisesti muiden opiskelijoiden edessä. Matemaattisten ajatusketjujen suullinen esintyminen on tärkeä ja harjoitusta vaativa taito.

  Alustava aikataulu:
  10.1. Kompleksiluvut (S:9.1; kalvot 1-25; taulu 1-6)
  12.1. Vektorit ja skalääritulot (S:1.1-2 ; Y:1-2; kalvot 26-56; taulu 7-20)
  17.1. Lineaarikuvaukset ja matriisit (S:8.1-2 ; Y:3; kalvot 57-85; taulu 21-34)
  19.1. Matriisitulot ja 3-ulotteinen geometria (S:1.3 ; A:10.3-4 ; Y:4-5,10; kalvot 86-110; taulu 35-47)
  24.1. Lineaariset yhtälöryhmät (S:2.1-3; kalvot 111-139; taulu 48-58)
  26.1. Käänteismatriisit (S:2.4 ; Y:7; 140-157; taulu 59-67)
  31.1. Perusavaruudet ja projektio (S:3.1-2, 4.1-2 ; Y:7; kalvot 158-184; taulu 68-89)
  2.2. Kannat ja ortogonalisointi (S:3.4-5 ; Y:2(taas); kalvot 185-209; taulu 90-96)
  7.2. Determinantti (S:5.1-2 ; Y:6; kalvot 210-233; taulu 97-110)
  9.2. Ominaisarvot, ominaisvektorit, ja diagonalisointi (S:6.1-2 ; Y:14; kalvot 234-260; taulu 111-126)
  14.2. LU-tekijöihinjako ja kannanvaihto (S:4.4, 8.3 ; Y:9,13; kalvot 261-305; taulu 127-140)
  16.2.  Singulaariarvoositus (S:7.1-4; kalvot 306-324; taulu 141-154)
  (S: luku Strang-kirjasa.
  A: luku Adams-Essex-kirjassa.
  Y: video 3 Blue 1 Brown-videokurssissa Youtubessa)


  Oppikirja: Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th edition.
  https://math.mit.edu/~gs/linearalgebra/

  Täydentävä kurssikirja: Robert Adams ja Christopher Essex, Calculus, a complete course.


  Opettajat:

  Luennot:
  Ragnar Freij-Hollanti, luennoitsija ja vastuuopettaja (ragnar.freij@aalto.fi)

  Harjoitukset:
  H01 (Ma 8: U119, Pe 8: U119): Juho Lahti (juho.m.lahti@aalto.fi)
  H02 (Ma 10: Y229a, To 10: Y307):
  Eelis Eklund (eelis.eklund@aalto.fi)
  H03 (Ma 14: Y228b, Pe 14: Y307):
  Elias Pelo (elias.pelo@aalto.fi)
  H04 (Ti 14: Y307, To 14: U410b):
  Niklas Kostiander (niklas.kostiander@aalto.fi)
  H05 (Ke 8: Y308, Pe 10: Y307a):
  Tuomas Laiho (tuomas.o.laiho@aalto.fi)
  H06 (Ke 12: Y228b, Pe 10: Y228b):
  Seela Saartoala (seela.saartoala@aalto.fi)
  H07 (Ma 14: U406a, Pe 14: U406a):
  Faeq Qanezadeh (faeq.qanezadeh@aalto.fi)
  H08 (Ti 14: Y228b, To 14: Y228b):
  Eetu Rintala (eetu.rintala@aalto.fi)
  H09 (Ti 16: Y347, To 16: U405a): Teemu Lundström, pääassistentti (teemu.lundstrom@aalto.fi)
  H10 (Ti 14: Y229a, To 14: U406a): Ville Närhi (ville.narhi@aalto.fi)

  ***Huom:  Ensimmäisen viikon ensimmäiset harjoitussessiot järjestetään poikkeuksellisesti teitokonesaleissa:
  H01, H02, H07, H10: U257
  H03, H08: Y338
  H04: Maari E (Sähkömiehentie 3)
  H05: Y342a
  H06: A046
  H09: U344