Topic outline

 • Kurssiin kuuluu kolme vapaaehtoista, pienimuotoista tietokoneharjoitustyötä, jotka tehdään Matlabilla ja Simulinkillä. Harjoitustöiden tarkoitus on havainnollistaa eräitä kurssilla läpikäytyjä asioita. Harjoitustyöt palautetaan MyCoursesissa.

  Kurssilla käytetään laajasti MATLABia ja etenkin sen Simulink-ympäristöä. Aalto-yliopiston MATLAB-lisenssi sallii opiskelijoiden käyttää ohjelmaa maksutta myös omalla koneella. Tämä edellyttää Mathworks-tilin luomista aalto-sähköpostiosoitteella. Ohjeet MATLABin asennukseen kotikoneelle: https://download.aalto.fi/student/Matlab/Matlab_TAH_for_Students_home.pdf

  Harjoitustöistä jaettavilla pisteillä voi korvata tenttitehtäviä. Kukin harjoitustyö arvostellaan asteikolla 0-6. Harjoitustöistä voi saada hyvityspisteitä maksimissaan 12 ja ne lasketaan kaavalla

  max(0,min(12,sum(pisteet)-4)).

  Pisteytys tarkoittaa, että vähintään 5 pistettä tulee saada harjoitustöistä, jotta pääsee edes skaalalle ja toisaalta 16 pistettä riittää täysiin 12 hyvityspisteeseen.

  Jos kurssi suoritetaan ilman tenttiä, ei yllä olevaa kaavaa sovelleta, vaan pisteemäärä suhteutetaan maksimiin (18) ja tämä muodostaa 50% kurssin kokonaispisteytyksestä.