Topic outline

 • Yleistä

  Tervetuloa kurssille. Kurssi alkaa luennolla ti 6.9. Harjoitukset alkavat vasta ns. loppuviikon harjoituksilla. Periaate on, että kaikki eri harjoituksissa käsiteltävät asiat on katettu tavalla tai toisella ennen harjoitusta luennoilla tai ohjattuna itseopiskeluna.

  Kurssi toteutetaan perinteisenä luentokurssina. Osalla opiskelijoista on rakenteellinen lukujärjestysongelma, jota lievittääksemme viime vuoden toteutuksen videotallenteet ovat tarjolla myös tässä toteutuksessa. Pitää kuitenkin muistaa, että korkeimmalle opetukselle on leimallisia luennoitsijan oma tulkinta ja painotukset, toisin sanoen, materiaalia ei välttämättä käydä läpi samalla tavalla tai tarkkuudella kaikilta osin.

  Oppiminen arvioidaan harjoitustehtävillä ja kurssitentillä eli jatkuvalla arvioinnilla. Harjoitustehtävät ovat 1/3 ja kurssitentti 2/3 arvosanasta. Opiskelijalla on aina mahdollisuus tenttiä kurssi osallistumatta jatkuvaan arviointiin.

  Kurssin luennoi Harri Hakula, pääassistentti on Pihla Karanko.

  Viikko Päiväys Aihe Materiaali Kirjallisuutta
  1 (36) ti 6.9.
  to 8.9.
  AV: Matriisin käsite; Kompleksiluvut
  LV: Vektorioppia; Vektoriavaruus;
  2 (37) ti 13.9.
  to 17.9.
  AV: Matriisien laskutoimitukset
  LV: Lineaarikuvaus
  3 (38) ti 20.9.
  to 22.9.
  AV: Gaussin algoritmi
  LV: Yhtälöryhmän ratkeavuus
  4 (39) ti 27.9.
  to 29.9.
  AV: LU-hajotelma
  LV: Permutaatiot; Ortogonaalisuus
  5 (40) ti 4.10.
  to 6.10.
  AV: Ominaisarvot ja -vektorit
  LV: Determinantti
  6 (41) ti 11.10.
  to 13.10.
  AV: Diagonalisoituvat matriisit
  LV: Kertausta; Singulaariarvohajotelma
  • Folder icon

   Sain käsiini Strangin oikean painoksen ja riemastuttavasti siellä on lista hajotelmista ja sanasto. Olen merkinnyt punaisella ne, mitä emme ole käsitelleet kurssilla, joten ne voitte sivuuttaa. Muutamissa kohdissa, joissa käännös ei ole aivan suoraviivainen, olen lisännyt kurssilla käytetyn termin.

   Jos jotain pitää lisätä tai tarkentaa, niin ilmoittakaa.

   Ohessa lisäksi pieni kertausaihelista, jossa Cramer on mukana lähinnä siksi että sen idea on tärkeämpi kuin varsinainen käyttö.

  • File icon

   Ensimmäisen luennon johdantokalvot.

  • Page icon

   Kokoelma usein eteen tulleita kysymyksiä nykyisine vastauksineen.

  • Forum icon
   Kurssin virallisten ilmoitusten kokoelma.