Översikt

  • Huomio kurssin materiaaleista ja kielestä: Kurssi on aiempina vuosina järjestetty täysin englannin kielellä. Kurssin MyCourses-sivut ja luentomateriaali ovat pääosin englanniksi - mukaanlukien videoluennot. harjoitustehtävät on suomeksi ja englanniksi, ja virallinen opetuskieli on suomi. Kaikkiin tehtäviin voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

    Note on the course language: The official teaching language on the course is in Finnish. All course material will be available in English, and all submissions can be done in English, and English-language questions or comments are welcome.

    Before the first session: do the pre-assignment (available at the Exercise materials -page) and view the video lecture for the first session (Available at the Learning session materials -page).