Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tervetuloa Yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät kurssille! 

  Kurssin sisältö

  Kurssin aikana opiskelijat laativat kirjallisen oikeustapausanalyysin hyödyntäen kurssilla opittuja teoreettisia taitoja. Oikeustapausanalyysi laaditaan opiskelijat valitsemasta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta ja tämä työ esitetään kurssin aikana seminaarissa. Kirjallisen työn ohjepituutena pidetään 20-25 sivun mittaista työtä. Seminaariesityksen kesto on arviolta 15 minuuttia, jonka jälkeen keskustellaan ryhmässä oikeustapaukseen liittyvistä tosiseikoista ja oikeuskysymyksistä.

  Kurssilla teorialuennot muodostavat tärkeän osan kurssin sisältöä. Teorialuennot tukevat myös opiskelijan myöhempiä opintoja. Teorialuennot pidetään luokkahuone opetuksena. 

  Kurssin oppimistavoitteet:

  Opiskelija

  •       hallitsee oppimansa yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä menetelmistä

  •       omaa analyyttisiä valmiuksia yritysjuridiikkaan liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa

  •       ymmärtää, miten tuomioistuimet soveltavat oikeudellista argumentointia ratkaisuissaan ja miten oikeusprosessi tuomioistuinlaitoksessa rakentuu

  •       osaa oikeuslähteet ja niiden käyttöjärjestyksen sekä soveltaa oikeuskirjallisuutta oikeustapaukseen

  •       arvioida omakohtaisesti ratkaistuun tapaukseen liittyviä näkökohtia sekä argumentoida tapauksen juridisia näkökohtia ryhmän seminaareissa

  Kurssin suorittaminen:

  Teorialuennot ke 11.1.2024 ja ke 18.1.2024 

  ·       Teorialuentoja koskeva kirjallisuus on esitetty materiaalit -välilehdeltä löytyvästä ”Oikeustieteen metodit, lähteet ja teoria” esityksessä. Teorialuennot perustuvat tähän materiaaliin sekä erikseen materiaalit -välilehdelle lisättyyn materiaaliin. Kirjallisuus on merkitty esityksiin opiskelijan opintopolkua tukevaksi materiaaliksi.  

  Ryhmäluento 15.2.2024 – Kysymykset, keskustelu opitusta ja aiheenvalinnasta - ETÄNÄ TEAMS

  Oikeustapauksen valinta:

  Kurssin materiaalit -välilehdellä on oikeustapausluettelo korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuista. Tämän lisäksi opiskelija voi halutessaan valita oikeustapauksen korkeimman hallinto-oikeuden sivuilta: Vuosikirjapäätökset - Korkein hallinto-oikeus (kho.fi).

  Aikataulu:

  ·       Teorialuennot 

  ·       Aiheen valinnan ilmoittaminen ohjaajalle sähköpostitse noora.maki@aalto.fi

  ·       Keskusteluluento ke 15.2.2024 – kysymykset, keskustelu opitusta ja aiheen valinnasta (läsnäolo ei pakollinen)

  ·       Itsenäistä työskentelyä

  ·       Väliraportin palauttaminen 5.3.2024 klo 12 väliraportti -kansioon.

  ·       Esityskerta 14.3.2024 (luokkahuone) 

  ·       Valmiin työn palauttaminen 3.4.2024 klo 12 mennessä valmiit työt -kansioon.