Topic outline

 • Taiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari (ARTS3017.kand, 10 op) ja Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät (AXM-C1107, 2 op) kurssi on integroitu ja opetus tapahtuu kandiseminaarin yhteydessä. 

  Kurssi toteutetaan syyslukukaudella 2023 ja kevätlukukaudella 2024 lähiopetuksena tiistaisin klo 9.15–12.00/17.00 Harald Herlin -oppimiskeskuksessa seuraavissa tiloissa: 

  Heidin ryhmä tapaa tilassa Eetu 213.

  Piritan ryhmä tapaa tilassa Vilho 233a.


  KANDISEMINAARIN OHJELMA: 

   

  Syksy 2023


  5.9.2023       9.15–17.00   Kandiseminaari-info: Virittäytymistä seminaariin ja kanditutkielmaan  

  12.9.2023     9.15–17.00   Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät: Johdatusta taidekasvatuksen tutkimiseen

  19.9.2023     9.15–17.00   Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmätLaadullisen tutkimuksen aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät

  26.9.2023     9.15–17.00   Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmätTaiteella tutkimisesta

  3.10.2023     9.15–17.00   Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät: Taidekasvatuksen tutkimisen eettisiä kysymyksiä

  10.10.2023   9.15–17.00   Taidekasvatuksen tutkimusmenetelmät: Tutkimusasetelman luonnostelu -luento-workshop

  24.10.2023   9.15–17.00   Kandiseminaari: Tehtävä 1: purku, Tutkielman perusrakenne ja keskeiset muotoseikatTehtävä 2: Vanhan kandidaatin opinnäytetyön arvio 

  31.10.2023   9.15–17.00   KandiseminaariTehtävä 2: purku, Hyvät tieteelliset käytännöt sekä lähteiden käyttö ja viittaaminen, Tehtävä 3: Referaatti taidekasvatuksen tutkimusartikkelista

  7.11.2023    9.15–17.00   KandiseminaariTehtävä 3: purku, Tutkimussuunnitelman rakentaminen ja tekstirungon (dispositio) hahmotteleminen, Opponenttien tehtävät ja valinta sekä esittelytilaisuuksien aikataulutus, Tehtävä 4A ja 4B: Tutkimussuunnitelma, alustava dispositio ja bibliografia

  14.11.2023   9.15–17.00   Kandiseminaari: Tehtävä 4A ja 4B purku: Tutkimussuunnitelmien, dispositioiden ja bibliografioiden esittely, Tutkielman tekemisen prosessista, kirjoittamisen esteistä ja ongelmien selättämisestä

  21.11.2023   9.15–17.00   Kandiseminaari: Tehtävä 4A ja 4B purku: Tutkimussuunnitelmien, dispositioiden ja bibliografioiden esittely

  28.11.2023   9.15–17.00   Kandiseminaari: Tehtävä 4A ja 4B purku: Tutkimussuunnitelmien, dispositioiden ja bibliografioiden esittely, Tehtävä 5: Johdanto tai muu kandityön luku 

  Henkilökohtaisia ohjauksia (1h/opiskelija) joulukuun aikana


  Kevät 2024

   

  9.1.2023       9.15–17.00   Kandiseminaari: Kevään orientaatio, Kandityön lukujen esittelyä (tehtävä 5)

  16.1.2023     9.15–12.00   KandiseminaariKandityön lukujen esittelyä (tehtävä 5)

  23.1.2024     Itsenäistä työskentelyä

  30.1.2024     Itsenäistä työskentelyä

  7.2.2024       Itsenäistä työskentelyä

  Henkilökohtaiset ohjausajat (1h/opiskelija) itsenäisen työskentelykuukauden aikana

  13.2.2024     9.15–12.00   KandiseminaariTilannekatsaus ja kuulumisten jakamista tutkielmista 

  27.2.2024     9.15–17.00   KandiseminaariEsityksen pitäminen ja opponointi, Tutkielman viimeistely: viittauskäytännöt, lähdeluettelo 

  5.3.2024       9.15–17.00   Kandiseminaari: Esityksiä/opponointia

  12.3.2024     9.15–17.00   Kandiseminaari: Esityksiä/opponointia

  19.3.2024     9.15–17.00   KandiseminaariEsityksiä/opponointia

  26.3.2024     9.15–17.00   Kandiseminaari: Esityksiä/opponointia

  9.4.2024       9.15–17.00   Kandiseminaari: Seminaarin palaute ja päätös


  TEHTÄVÄT JA TUOTOKSET: 

  Tehtävä 1: Ideapaperi (DL 24.10.2023)

  Tehtävä 2: Vanhan kandidaatintutkielman arvioiminen (DL 31.10.2023)

  Tehtävä 3: Referaatti taidekasvatuksen tutkimusartikkelista (DL 7.11.2023)

  Tehtävä 4: 

                        Tehtävä 4A: Tutkimussuunnitelma ja lähdekirjallisuus (DL 14.–28.11.2023)

                        Tehtävä 4B: Dispositio eli tekstirunko (DL 14.–28.11.2023)

  Tehtävä 5: Kandidaatintutkielman luku (DL 9.–16.1.2024)

  Tuotos 1: Kandidaatintutkielma (DL 04/2024 – tarkempi päivä ilmoitetaan myöhemmin)

  Tuotos 2: Opponointi 1 (DL 03/2024)

  Tuotos 3: Opponointi 2 (DL 03/2024)  Terveisin, Heidi ja Piritta

  heidi.fast@aalto.fi & piritta.malinen@aalto.fi