Topic outline

 • Helsinki – Kaupunkitilan aika


  HARJOITUSTYÖN KUVAUS 

  Työssä perehdytään Helsingin kaupunkitiloihin ja niiden rakentumisen vaiheisiin sekä harjoitellaan:

  • Arkistomateriaalin ja kirjallisten lähteiden käyttöä

  • Eri lähteistä kootun tiedon järjestämistä ja hallintaa 

  • Aineiston ja kohteen havainnointia ja analysointia

  • Kerätyn tiedon koostamista ymmärrettävään ja selkeään graafiseen muotoon

  • Historiallisessa kaupunkiympäristön arvojen ja ominaispiirteiden tunnistamista

  Harjoitustyö tehdään 2-3 hengen ryhmissä. Työ on jaettu viikkotehtäviksi, joiden pohjalta kootaan A3-kokoinen esittelyvihko. Harjoitukset ovat perjantaisin klo 13.15–15.00. Viikkotehtävät ja väliseminaariesitys palautetaan tehtävien ohjeiden mukaisesti.  Viikkotehtävien tarkempi ohjeistus ja palautuslaatikot löytyvät Tehtävät-osiosta.

  ARVIOININ PERUSTEET:

  • sisällön monipuolisuus, lähteiden käyttö

  • paikan tunnelmaan eläytyminen

  • rakenteen johdonmukaisuus

  • tekstin sujuvuus ja oikeakielisyys, käsitteiden täsmällisyys

  • esitystavan havainnollisuus

  • taitto ja ulkoasu

  LÄHTEET

  - Eriaikaiset kartat (kartta.hel.fi, HRI.fi, kirjallisuus ja kurssin MyCourses-sivu)

  - Kuva-arkistot (Kaupunginmuseo, Finna-palvelu, Arkkitehtuurimuseo, Arkistolaitoksen digitaaliarkisto

  - Helsingin arkkitehtuuri- ja historiakirjallisuus (ks. kirjallisuusliite MyCoursesissa)

  - Arkkitehti-lehden kohde-esittelyt ja artikkelit

  - Netistä löytyvät ilmakuvat, esim. Google Maps

  - Omat havainnot

   OHJAAJAT

  Özlem Özer-Kemppainen (ozlem.ozer-kemppainen@aalto.fi)

  Karita Rytivaara (karita.rytivaara@aalto.fi)

  Riikka Koivula (riikka.m.koivula@aalto.fi)

   

  Kurssin otsikkokuva:
  Helsinki, rautatieasema. Matkustajia asemalaiturilla v. 1908. Valokuva: Signe Brander. Aalto-yliopiston arkisto.