Topic outline

 • Kurssikuvaus ja aikataulu

  SCI3025.kand (Tuotantotalous)

  SCI3026.kand (Informaatioverkostot) 

  (OBS. Svenkspråkigt kandidatseminarium inom teknik JOIN.sv.kand)


  Tervetuloa kevään 2024 kandidaatintyö ja seminaari -kurssille! 

  Kurssi alkaa tiistaina 9.1.2024 klo 12.15 salissa TU7. Myös jatkossa kurssin luennot pidetään tiistaisin klo 12.15-14.

  Kaikki kurssin tilaisuudet pidetään lähiopetuksena!

  Vastuuopettajat Risto Rajala (TUO) ja Fabian Fagerholm (INF), kurssiassistentti on Annika Viitala. Sähköposti etunimi.sukunimi@aalto.fi. Infon vastuuopettajat tavoittaa yhteisestä osoitteesta sci3026@aalto.fi.


  Kurssin kuvaus

  Kurssi toteutetaan tuotantotalouden ja informaatioverkostojen pääaineiden yhteistyönä. Kurssin toteutukseen osallistuvat myös Aalto-yliopiston Kielikeskus, Tutkimuspalvelut ja Oppimispalvelut.

  Kurssi koostuu kandidaatintyön laatimisesta valitusta aiheesta ohjaajan opastamana, ja sitä tukevista luennoista, työpajoista ja palautettavista tehtävistä. Opiskelija esittää kandidaatityönsä seminaarissa, ja opponoi toista työtä. Kurssin osana suoritetaan kypsyysnäyte. Kurssin eri vaiheet ja niiden aikataulu on esitetty alla. 

  Kurssin läpäisyvaatimukset

  • Hyväksytty kandidaatintyö, sen esittäminen seminaarissa ja toisen työn opponointi. 
  • Osallistuminen 4 luennolle, sekä kahteen teksti- ja puhepajaan
  • Kaikkien palautettavien tehtävien suorittaminen aikataulussa, mm. tutkimussuunnitelma ja kandityö eri vaiheissaan, teksti- ja puhepajojen tehtävät
  • Muut vaaditut tehtävät: työn aihe, yhteydenotto ohjaajaan, ilmoitus aiheesta ja ohjaajasta MyCourses-palautuslaatikkoon
  • Tiivistelmätyöpaja on pakollinen niille, joiden koulusivistyskieli on suomi, mutta jotka kirjoittavat työnsä englanniksi, muille vapaaehtoinen. 

  Ilmoittautumiset teksti- ja puhepajoihin

  Ilmoittautuminen teksti- ja puhepajoihin aukeaa myöhemmin niitä koskevalle alasivulle. 

  Aiemmat suoritukset

  Läsnäolo- tai osatehtäväsuoritukset aiemmilta lukukausilta ovat voimassa, varmista asia kuitenkin assarilta tai. vastuuopettajaltasi. Huomaa kuitenkin, että tekstipajasuorituksia ei voi hajauttaa kypsyysnäytesuorituksen takia.