Topic outline

 • Tervetuloa kurssille

  Tervetuloa Yritysjuridiikan Perusteet - kurssille!

  Kurssilla perehdytään oikeusnormeihin osana yrityksen toimintaympäristöä, selvitetään oikeuden merkitystä yrityksen toiminnan järjestämisessä sekä tutustutaan keskeisimpään liike-elämää sääntelevään normistoon. 

  Ydinsisältöjä ovat 

  • oikeuden merkitys liiketoiminnassa
  • keskeinen liiketoimintaa sääntelevä normisto, sitä koskevat oikeudelliset käsitteet ja oikeudelliset periaatteet
  • riidanaiheet liiketoiminnassa ja keskeiset keinot niiden ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi
  • tutustumme myös kestävän kehityksen periaatteisiin ja sen merkitykseen yritysjuridiikassa
  Vastuuopettaja: 

  Petra Hietanen-Kunwald: petra.hietanen-kunwald@aalto.fi


  Kurssiassistentit:

  Eero Lilja: eero.lilja@aalto.fi

  Hilla-Mari Soininen: hilla-mari.soininen@aalto.fi