Topic outline

 • Kurssin etusivu

  Tervetuloa Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssille!

  Luennoija:  Pekka Pere
  Pääassistentti:  Markus Hirvensalo

  Kurssin opetusmateriaaleja ja asiasisältöä koskevissa asioissa luennoija auttaa mielellään. Luento on paras paikka kysyä, sillä samat asiat tapaavat askarruttaa monia ja kaikki saavat luennolla vastauksen tiedokseen. Henkilökohtaisissa asioissa voit tulla puhumaan luennon jälkeen luennoijalle tai s-postittaa hänelle (kirjoita otsikkoriville kurssin tunnus MS-A0501). Harjoitusryhmiä koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti oman ryhmäsi ohjaajaan tai pääassistenttiin. Teknisissä ongelmissa (kurssille rekisteröityminen yms.) kysy apua opiskelijapalveluista (opiskelijapalvelut@aalto.fi). 

  Kurssin arvosteluperusteet

  Kurssi suoritetaan joko tentillä ilman harjoituksia tai osallistumalla tenttiin ja harjoituksiin (suositeltava vaihtoehto).

  Opiskelijalle lasketaan kaksi vaihtoehtoista arvosanaa asteikolla 0–5: (1) pelkän tentin perusteella ja (2) tentin ja harjoitusten perusteella. Parempi näistä kahdesta arvosanasta pätee. Vaihtoehtoiset arvosanat lasketaan seuraavasti:

  (1) Tenttipisteistä määrätään pelkän tentin arvosana T. 
  (2) Yhteispisteet lasketaan skaalaamalla tenttipisteet välille 0–60 lineaarisesti, skaalaamalla harjoituspisteet (0–hmax) välille 0–40 lineaarisesti, ja laskemalla yhteen. Pisteitä ei pyöristetä kokonaisluvuiksi. Näin saaduista yhteispisteistä (0–100) määrätään yhteisarvosana Y. Tässä arvostelussa on siis tentin osuus 60% ja harjoitusten osuus 40% pisteistä.

  Arvosanoista T ja Y valitaan parempi. Kummassakin vaihtoehdossa puolet pisteistä riittää kurssin suoritukseen arvosanalla 1. Huom! Yhteispisteet lasketaan eli harjoituspisteet huomioidaan vain, jos saa tentissä vähintään 40 % tenttipisteistä. Tarkat arvosanarajat ilmoitetaan, kun tentti on arvosteltu.

  Harjoitustehtäviin kuuluvat tunti-, koti- ja STACK-tehtävät. Niistä saa pisteitä alla olevan mukaan. Tehtäväpisteet skaalataan lopuksi välille 0–40 lineaarisesti.
  • 30p = 15 x 2p STACK-tehtävistä (5 kierrosta, jokaisessa 3 tehtävää à 2 piste)
  • 44p = 11 x 4p kotitehtävistä (11kpl, jokaisessa 2 tehtävää à 2 pistettä)
  • 24p = 12 x 2p läsnäoloista (12kpl, jokaisen laskuharjoituksen jälkeen 2 pistettä)
  Läsnäolopisteet edellyttävät läsnäoloa koko laskuharjoituksen ajan. Kerätyt harjoituspisteet ovat voimassa tämän periodin ja seuraavan periodin tenteissä.

  Tentti

  Kurssitentti on 16.10.2023 salitenttinä. Voit käyttää kokeessa millaista vain laskinta ilman nettiyhteyttä (kännykän laskin ei ole sallittu). Voit tuoda kokeeseen käsin kirjoittamasi kaksipuolisen A4-kokoisen muistilapun (ei saa olla esim. skannattu ja tulostettu kopio).  Samat säännöt koskevat erillistenttiin tulijoita. Jos olet ilmoittautunut kurssille, ei kurssitenttiin tarvitse erikseen ilmoittautua.

  Seuraava tenttimahdollisuus on 11.12.2023, harjoituspisteet ovat voimassa myös siinä. Uusintatenttiin tulee ilmoittautua Sisussa erikseen.

  Erityisjärjestelyt tentin osalta

  Jos tarvitset tentin osalta erityisjärjestelyitä (kuten lisäaikaa) niistä tulee ilmoittaa viikkoa ennen tenttiä:

  http://math.aalto.fi/exams

  Valitus koearvostelusta tulee tehdä kahden viikon kuluessa tulosten julkistamisesta. Kokeen 16.10. tulokset julkaistiin 13.11.

  Harjoitustehtävät

  Kurssilla on kolmentyyppisiä harjoitustehtäviä: tunti-, koti- ja STACK-tehtävät. Tunti- ja kotitehtäviä käsitellään ohjatuissa harjoituksissa, jotka edellyttävät säännöllistä osallistumista. STACK-tehtävät ratkaistaan itsenäisesti kurssin MyCourses-sivuilta löytyvässä elektronisessa tehtäväjärjestelmässä. Ohjatuissa harjoituksissa saa kysyä neuvoa kaikkiin harjoitustehtäviin. Lisäksi apua harjoitustehtävien ratkaisemiseen on tarjolla matematiikan laskutuvassa (tarkemmat tiedot englanninkielisellä sivulla).

  Ohjatut harjoitukset

  Ohjattuja harjoituksia järjestetään kahdesti viikossa. Harjoituksissa ratkotaan tuntitehtäviä assistentin avustuksella. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Sisussa. Harjoituksissa kävijöiltä edellytetään säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Malliratkaisut ilmestyvät MyCourses-sivuille, kun kyseiset harjoitukset on pidetty.

  Ohjatut harjoitukset noudattavat seuraavaa rutiinia:

  1. Opiskelija merkitsee tehdyt kotitehtävät ja assistentti arpoo tai valitsee jonkun opiskelijan esittämään ratkaisunsa suullisesti taululle. Tehtävän saa merkitä ratkaistuksi, jos uskoo ratkaisunsa olevan oikea ja on valmis esittämään ratkaisunsa taululla. Pisteitä ei menetä, jos ratkaisu on väärin.

  2. Kotitehtävien jälkeen opiskelijat siirtyvät tekemään tuntitehtäviä assistentin avustuksella.

  3. Assistentti esittelee tuntitehtävien ratkaisut ja vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.

  4. Jos aikaa jää, voi tuntitehtävien jälkeen siirtyä ratkomaan kotitehtäviä.

  Tuntitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi ensimmäisen alkuviikon harjoituksessa neljä). Tuntitehtävien ratkaisuja ei arvioida, mutta aktiivisesta osallistumisesta saa 2 pistettä/harjoituskerta. 

  Kotitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi viimeisen loppuviikon harjoituksessa nolla). Kotitehtäviä ei palauteta, vaan ne merkitään tehdyiksi laskuharjoitustilaisuudessa. Merkitsemällä tehtävän tehdyksi ilmoittaa samalla olevansa valmis esittelemään oman ratkaisunsa ryhmälle.

  STACK-tehtävät

  STACK-tehtävät ratkotaan itsenäisesti. STACK-tehtäväkierroksia on yksi per viikko ja kukin niistä sisältää kolme tehtävää. Kunkin viikon tehtäväkierros julkaistaan kyseisen viikon ma klo 8:00. Tehtäväkierros on auki seuraavan viikon keskiviikkoon klo 23:55 asti, jonka jälkeen avoimet yritykset palautetaan automaattisesti. Jokaisesta STACK-tehtävästä saa 0–2 pistettä/tehtävä, mikäli lukuarvot ovat oikein. Ensimmäinen STACK-kierros aukeaa maanantaina 11.9.

  Harjoitus- ja koepisteet

  Harjoitus- ja koepisteet 16.10.2023-kokeesta ovat tässä.