K: Is it possible to take this course in English?

V: Yes. There are two alternatives. (i) This course can be taken a self study, and the exam will be available in English as well. (ii) The course MS-A0503 First course in probability and statistics has identical content and learning goals to this one, and can be used as a substitute of MS-A0504.


K: Voinko suorittaa kurssin jossain toisessa periodissa?

V: Kyllä. Kurssit MS-A0501, MS-A0502, MS-A0503, MS-A0504, MS-A0509 ovat sisällöiltään ja oppimistavoitteiltaan identtiset. Tämän kurssin voi korvata millä tahansa edellä mainituista.


K: Onnistuuko kurssin suorittaminen mitenkään niin, että läsnäolo ei olisi ehdotonta?

V: Kyllä vain. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti opiskelemalla ja osallistumalla minkä tahansa MS-A050X kurssin tenttiin, joita järjestetään monta kertaa vuodessa. Lisäksi kurssin STACK-tehtäviä voi tehdä etänä, vaikka ei osallistuisi mihinkään harjoitusryhmään.


K: Olen suorittanut vastaavanlaisen kurssin toisessa oppilaitoksessa. Voinko käyttää kyseistä suoritusta korvaamaan tämän kurssin?

V: Tämä riippuu suoritetun kurssin yksityiskohdista. Ota yhteyttä luennoitsijaan.


K: Miksi harjoituspisteet lakkaavat olemasta voimassa määräajan jälkeen?

V: Koska se on laitoksen sääntö.


K: Voiko kurssin suorittaa kahdella välikokeella tentin sijaan?

V: Ei voi. Välikokeita ei enää järjestetä tällä kurssilla.


K: En pääse erääseen oman harjoitusryhmäni harjoitukseen. Voinko korvata sen käymällä toisen ryhmän harjoituksessa?

V: Jokaisen tulee ensisijaisesti käydä siinä harjoitusryhmässä, johon on ilmoittautunut. Vierailut muissa ryhmissä ovat sallittuja, mutta tällöin on selvästi kirjoitettava pistelistan loppuun oma nimi ja opiskelijanumero. Ryhmien enimmäiskoot on mitoitettu salien istumapaikkojen mukaan ja ryhmään ilmoittautuneilla on aina ensisijainen oikeus osallistua omaan ryhmäänsä.


K: Onko laskuharjoituksia mahdollista korvata lähettämällä tehtävät harjoitusryhmän assistentille tai vastaavasti?
V: Vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairastuminen. Tällöin asiasta tulee etukäteen sopia oman harjoitusryhmän assistentin kanssa. K: Onko kurssilla muita osasuorituksia, jotka minun tulisi ensimmäisten viikkojen poissaolon takia huomioida?

V: Kyllä. Kursslilla on lisäksi STACK-tehtäviä, joista saa myös suorituspisteitä.


K: Saako laskuharjoituksiin ja STACK-tehtäviin apua?

V: Kyllä. Laskutuvasta saa paljon apua sekä harjoitustehtäviin että STACK-tehtäviin. Laskutuvan aikataulu löytyy alla olevasta linkistä:

https://math.aalto.fi/fi/opiskelu/palvelu/laskutupa/.


K: Olen tullut kurssiin jälki-ilmoittautumisella. Ehtiikö kurssille vielä mukaan? Onko mahdollista saada korvaavia tehtäviä menneistä laskareista ja saada pisteitä?

V: Mukaan ehtii vielä, jos luennolla käydyt asiat pystyy omaksumaan itsenäisesti. Korvaavia pisteitä ei kuitenkaan voi saada enää jälkikäteen. Jos et ehtinyt kurssille mukaan, muista että sama kurssi järjestetään useita  kertoja lukuvuoden aikana eri koodeilla. Lisäksi voi suorittaa myös pelkällä tentillä.

K: Mitä kokeeseen saa ottaa mukaan?

V: Laskimen, muistilapun ja kirjoitusvälineet.

  • Laskin saa olla sellainen, joka hyväksytään matematiikan ylioppilaskokeessa. Laskimessa ei saa olla nettiyhteyttä.
  • Muistilappu tulee olla käsin kirjoitettu, vain yhdelle puolelle, enintään A4-kokoinen, oikeassa yläkulmassa oma nimi. Lappua ei tarvitse palauttaa mutta kokeen valvojalla on oikeus nähdä lappu.


K: Miten tenttiin voi valmistautua?

V: Opiskelemalla asiat luentomateriaalista, tekemällä harjoitustehtävät ja lukemalla myös mallivastaukset ajatuksen kanssa. Mallivastaukset eivät ole vain sitä varten, että sieltä voi tsekata "menikö vastaus oikein" (tuliko tulokseksi sama numero) vaan siellä voi olla myös selostus ratkaisutavasta. Monet ovat myös kokeneet hyödylliseksi ratkoa aiempien tenttien tehtäviä, joita löytyy netistä (tenttiarkisto).


K: Onko tentissä saatavilla normaalijakauman kertymäfunktion taulukko?

V: Kyllä.Last modified: Saturday, 7 December 2019, 12:03 PM