Topic outline


 • File:Porvoo Cathedral and old town Dec 2017.jpg - Wikimedia Commons

  Kuva: Wikmedia


  Kurssin päätyttyä opiskelija voi osallistua kirjalliseen kokeeseen ALC-5001 (1 op) sekä suulliseen kokeeseen ACL-5002 1 op).

  Kurssin suullisen ja kirjallisen koen arviointimatriisi.


  Opettaja: Taija Votkin (taija.votkin@aalto.fi)

  Aika: 18.1.2024 –  28.3.2024

  Kurssin aloitustapaaminen Zoomissa to 18.1. klo 16.30 .https://aalto.zoom.us/j/68914656906


  • Forum icon
   Hemuppgifter och annat aktuellt Forum
   Not available unless: You are a(n) Student
  • To 18.1. Kurssin aloitustapaaminen Zoomissa klo 16.30.

   Kotitehtävät:  Tutustu kurssiohjelmaan ja kurssitehtäviin. Tee itsellesi opintosuunnitelma. Aloita tehtävän 1. "Detta är jag" suunnittelu. 

   Ma 22.1. "Detta är jag" DL - palauta Forumille 

   Ke 24.1.  1. Kommentoi vähintään kolmea toisen tekemää esittelyä.  Aloita niistä, joissa ei ole yhtään kysymyksiä tai vähiten kysymyksiä) ja vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. 

   Harjoittele kielioppia: Harjoittele kielioppia ennen kuin ryhdyt kirjoittamaan sähköpostiviestiä . Tee tehtäviä Papegojanin avulla ja katso videot.

   Ma 29.1.  DL Sähköpostitehtävä - kirjoita oma viesti 

   Ke 31.1. 1) DL vastaa yhteen sähköpostiviestiin. 2) Valmistele kirjoitustehtävää maanantaita varten. 

   To 1.2. Tapaaminen Zoomissa klo 16.30. Keskusteluharjoituksia sekä kysymyksiä ja vastauksia kurssiin tai ruotsin kieleen liittyvistä asioista. Ohjeita kirjalliseen tehtävään. 

   To 8.2. DL Skriftlig uppgift 1, Ensimmäinen oma versio valmis ja pyydä tekoälyä parantamaan tekstiä. Tee analyysia tekoälyn tekemistä muutoksista ja kirjaa ne lomakkeeseen (sivun lopuss tai viestissä).

   Ma 12.2. DL  Chat kestävästä kehityksestä 

   To 15.2. DL Palauta opettajalle sekä oma versio että tekoälyn korjaama versio tekstistä. Kirjoita lyhyt analyysi siitä, mitä korjauksia tekoäly teki tekstiisi sekä omia huomioita. Saitko korjauksia sanastoon, kielioppiin, tyyliin? (Voit halutessasi kirjoittaa suomeksi).

   To 15.2. Tapaaminen Zoomissa klo 16.30 - Aiheena suullinen esitys 1. Ota tunnille mukaan joku artikkeli, esine, mainos tms., jonka esittelet pienryhmässä.

   Ma 19.2. Suunnittele suullista esitystä ja kirjoita käsikirjoitusta. Harjoittele myös ääntämistä.

   To 22.2.  DL suullilnen esitys 1.

   Ma 26.2. DL Chat-keskustelu tekoälystä kielten opiskelussa

   To 29.2. Tapaaminen Zoomissa klo 16.30 . Puhutaan suullisesta loppukokeesta ja siihen valmistautumisesta.

   Ma 4.3. Jatka suullisen esityksen muokkaamista loppukoetta varten opettajan antaman palautteen pohjalta. 

   Ma 4.3. - su 10.3. Tapaaminen pienryhmissä omalla ajalla. Jokainen esittää keskeneräisen suullisen esityksensä. keskustelkaa esityksistä ja miten niitä mahdollisesti voisi parantaa. Harjoitelkaa keskustelua jokaisen esityksen pohjalta tai aiheeseen liittyvästä asiasta.

   Ma 11.3. Kirjoita opettajalle suunnitelma siitä, miten jatkat suullisen loppukokeen työstämistä ja missä asioissa tarvitset vielä harjoittelua.

   Ma 11.3. - to 14.3. Chat-keskustelu ajankohtaisesta uutisesta

   To 14.3. Tapaaminen Zoomissa. Keskustelu harjoituksia sekä argumentoivan tekstin rakenne. Mahdollisuus esitää kysymyksiä.

   Pe 15.3.  Opettele argumentoivan tekstin rakennetta. Valitse itsellesi aihe, josta kirjoitat kirjallisen tehtävän 2 ja suunnittele tekstiä esim. ajatuskartan avulla. 

   Ma 18.3. DL Kirjallinen tehtävä 2 (Palauta Forumille)

   Ke 20.3. Kommentoi kahta toisen opiskelijan kirjoittamaa tekstiä. Kommentoi sellaisia tekstejä, joissa ei vielä ole kommentteja tai joissa on vähiten kommentteja. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin.

   To 21.3. Tapaaminen Zoomissa klo 16.30 - Kysymyksiä ja vastauksia loppukokeista 

   Ma 25.3. - su 31.3.  Valmistaudu kirjalliseen kokeeseen kertaamalla sanastoa sekä kielioppia ja tee koe viimeistään ke 3.4. sinulle sopivana ajankohtana. Työstä suullista esitystä, nauhoita sekä esitys että keskustelu tai tule tekemään ne Zoomiin to 28.3. 

   To 28.3. Suullisia kokeita Zoomissa klo 16.30 - 17.30 ja 17.30 - 18.30. Tarvittaessa järjestetään lisäaikoja.

   Ke 3.4. DL kirjallinen ja suullinen koe. Varmista, että kaikki kurssitehtävät on tehty.


   Tack för aktivt deltagande :)


  • Lär dig att berätta om dig själv och dina studier eller ditt arbete på svenska:

   https://www.thinglink.com/video/1128991160497340418

   Skriv ett inlägg eller gör en video där du berättar om dig själv.

   Du kan berätta också andra saker om dig själv utöver studier och arbete t.ex. med hjälp av bilder.


   Nyttiga fraser: LC-5819_aalto-CUR-172842-3091359: Nyttiga fraser för uppgift 1 | MyCourses


   Här finns exempel på bilder:

   kollaasi

   Lämna in din intro på diskussionsforum. Läs andras inlägg och bekanta dig med dina kurskamrater :) Ställ en fråga till tre olika inlägg och svara på frågor som du har fått.

   Ställ din fråga till inlägg som har inga frågor eller minst frågor.  • Studera ord och fraser för uppgift 1

  • Forum icon
   Skriv e-post Forum
   Not available unless: You are a(n) Student

   Kuvahaun tulos haulle epost

   Målet med den här uppgiften är att du ska kunna skriva e-post om arbetsrelaterade ärenden klart, sakligt och kommunikativt. Först skriver du ett e-postmeddelande (anvisningar finns nedan), sedan svarar du på ett meddelande som din kurskamrat har skrivit. 


   1.      Ta del av tipsen om att skriva e-post. Här hittar du tips om vad du kan tänka på när du skriver e-post och här kan du kolla nyttiga fraser.

   2.      Skriv ett e-postmeddelande enligt följande anvisningar:
   Du tillhör en grupp som planerar att ordna ett projekt, ett seminarium, en mässa eller något liknande evenemang. Skriv ett mejl och berätta om projektet/evenemanget (tema, tid, plats med mera) och be mottagarna skicka in förslag på hur de kan bidra. Hänvisa också till var de kan hitta mer information.

   Skriv cirka 70 ord.  Mejlet ska vara sakligt och klart med en trevlig stil som väcker mottagarnas intresse. Använd gärna du-form. Kom ihåg rubrik!
   Lämna in ditt e-postmeddelande som ett nytt diskussionsinlägg.


   3.      Svara på ett mejl som någon kurskamrat har skrivit. Välj ett mejl som är "ledigt" - alltså som ingen annan har svarat på!  • Kuvahaun tulos haulle writing

   1. Välj ett tema som intresserar dig.

   TIps: Du kan t.ex. skriva en  produktpresentation eller en företagspresentation. .

   2. Sök information om temat t.ex. på Smart svenska.

   3. Processera informationen t.ex. med hjälp av en mind map, SWOT-analys eller motsvarande.

   4. Öva grammatik  och använd ordbok.

   5. Skriv ca 150 ord utan att använda översättningsprogram eller AI (ChatGPT)

   6. Spara din första version.

   7. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. word eller Google) eller ChatGPT med hjälp av kommandot "korrigera felen".

   8. Gör en analys av förändringarna med hjälp av blanketten (i slutet av den här sidan)

   9. Be ChatGPT att förbättra texten ytterligare. Du kan använda kommandot "Förbättra texten". Tillägg mera saker till analysen.

   10. Lämna in: Version 1, version 2 (version 3) + en analys om ändringar. Helst alla på ett och samma dokument.  • presentation

   Målet med den här uppgiften är att komma i gång med presentatonsdelen för det muntliga slutprovet.
   Du ska förbereda en del av presentationen, öva att presentera med egna ord samt lämna in en audio eller video på ca 2 minuter.

   Du har två alternativ:
   1) Presentera muntligt temat som du skrev om i Skriftlig uppgift 1
   2) Välj ett nytt tema

   Allra först ska du läsa information om det muntliga provet (se längre ned på första sidan).

   Banda in ca 2 minuter på audio eller video. Kom ihåg att öva uttal

   1. Berätta ditt namn och vad du studerar
   2. Introducera temat och varför du valde temat samt lite innåhåll

   Du kan filma fritt eller använda dior som underlag. Det är viktigt att du berättar med egna ord.


   Öva uttal på Soft svenska:

   Harjoittele ääntämistä – Smart svenska (aalto.fi)

   Du kan också använda AI som hjälp och låta någon app att läsa ditt manus högt när du övar. (Använd sökordet "text till tal".


   Lämna in presentationen och vänta på lärarens kommentarer.

   Du kan fortsätta att bearbeta den här presentationen enligt lärarens anvisningar  och använda den i det muntliga slutprovet.

  • Kuvahaun tulos haulle sustainability


   1. Gör Sitras livsstilstest på svenska. Testet hittar du här

   Material hittar du t.ex. här på Smart svenska.

   2. Sök information om något som har med hållbar utveckling att göra, gärna inom din egen bransch. 


   3. Processera materialet t.ex. med hjälp av en mindmap, en SWOT-analys eller på ett annat sätt. Tips på verktyg hittar du här.

   4. Skriv ett inlägg på forumet där du reflekterar dina testresultat och hur du tar/borde ta hänsyn till hållbar utveckling i din vardag. Hur syns hållbar utveckling inom din bransch? Vad har gjorts hittils och vilka utmaningar finns det?

   TIPS: Du kan behandla temat hållbar utveckling i det muntliga slutprovet. Det kan vara temat för din presentation eller en synvinkel som du tar upp.  • Skriv ett inlägg om artificiell intelligens i språkstudier. Berätta din åsikt och/eller dina egna erfarenheter.

   Ställ frågor och kommentera andras inlägg.

  • Mobilephone, news

   Sök en nyhet och berätta om den antingen skriftligt eller på audio/video.

   Instruktioner hittar du här.

   Introduktion och presentation i smågrupp – Smart svenska (aalto.fi)

   Kommentera andras inlägg.

  • Pedagogisk planering i Skolbanken: Skriva - argumenterande text

   1. Bekanta dig med materialet "Argumenterande genre".
   2. Välj ett tema som du är intresserad av eller som du brinner för. Eller skriv om temat för din muntliga presentation.
   3. Skriv en argumenterande text på ca. 150 ord. Du får gärna använda antingen strukturen för övertygande eller diskuterande argumentation. 
   4. Korrekturläs texten med hjälp av ett program (t.ex. Word eller Google)
   5. Lämna in din text.
   6. Kommentera minst två andra texter. Börja alltid med texter med inga eller minst kommentarer.

   Om argumentation på Smart svenska.  • Toisen kotimaisen (ruotsin) kielen suullinen koe

   Ruotsin kielen suullinen koe koostuu kahdesta osasta:
   1. Omaan alaan liittyvä videoesitys n. 5 min.

   2. Pari- tai ryhmäkeskustelu n. 2 minuuttia per keskustelija (jos kaksi keskustelijaa niin keskustelun pituus on n. 4 minuuttia).


   Esityksen tulee liittyä omaan alaan ja se tulee valmistella etukäteen. Valitse aihe, josta olet aidosti kiinnostunut ja josta sinun olisi helppo kertoa jollain toisellakin kielellä. Sinua auttaa se, että tiedät aiheesta jotain jo etukäteen ja myös se, että aihe on jollain tavalla omakohtainen. 


   Aivan esityksen alussa esittele itsesi ja aiheesi: Mikä on nimesi? Missä korkeakoulussa opiskelet? / Minne aiot hakea opiskelemaan?  /Missä työskentelet? Mikä on pääaineesi? Mitä tulet esittelemään? Miksi olet kiinnostunut juuri tästä aiheesta?


   Esityksessä on tarkoitus käyttää apuna havaintomateriaalia. Videolla voi käyttää vaikka PowerPointia ja lisätä siihen videon. Muita hyviä työkaluja ovat Screen-cast-o-matic ja Screencastify. Voit myös kuvata kaupungilla tai luonnossa. Siinä tapauksessa kasvojesi tulee näkyä videolla suurimman osan ajasta.


   Tarkoitus on kertoa asiasta omin sanoin mahdollisimman luonnollisesti. Kyseessä ei ole koe, jossa testataan, miten hyvin osaat lukea tekstiä suoraan paperista. On suositeltavaa, että havaintomateriaali koostuu kuvista, kaavioista tai videosta, ei tekstistä. Näin havaintomateriaali tukee omin sanoin kertomista.


   Ryhmäkeskustelu tapahtuu pidetyn esityksen pohjalta tai muusta omaan alaan liittyvästä aiheesta.. Esityksen aikana muut opiskelijat miettivät kysymyksiä ja kommentteja, joita esittää ryhmälle tai esityksen pitäjälle. Esityksen pitäjä voi valmistella muutamia johdattelevia kysymyksiä auttamaan keskustelua alkuun. Muiden ryhmäläisten tehtävä on osallistua aktiivisesti keskusteluun. Jos aihe on joku muu kuin esitys, ottaa jokainen keskustelija vastuuta keskustelusta ja pitää sitä yllä.


   Ryhmäkeskustelukin tehdään videolla niin, että tapaatte esim. Zoomissa tai livenä ja nauhoitatte keskustelun. 

   Myös opettaja järjestää tarvittaessa suullisia keskustelutilaisuuksia Zoomissa.

   Molemmat nauhoitukset palautetaan tälle alustalle palautuskansioon.


   Kiinnitä huomiota ääntämiseen: harjoittele ääntämistä


  • Palauta tänne suullisen kokeen esitelmä sekä keskustelu videolla. Jos tiedosto on liian suuri, liitä tänne linkki videoihin esim. word- tai pdf-tiedostolla.

  • Kuvahaun tulos haulle ordlista

   Suomi-Ruotsi-suursanakirja
   Synonymer.se
   Öva grammatik
   Öva uttal

   Svenska på stan

   Öva ordförråd med hjälp av Quizlet!
   Företaget (att presentera ett företag):

   Quizlet 1, Quizlet 2, Quizlet 3, Quizlet 4

   Företaget i siffror: Quizlet A
  • Kuvahaun tulos haulle exam

   Tips: Ohjeita kirjalliseen kokeeseen – Smart svenska (aalto.fi)

   Koe koostuu kahdesta osasta:

   1. Sähköpostiviesti 50 - 70 sanaa

   2. Kirjoitelma n. 150 sanaa

   Klikkaamalla kokeen auki vahvistat henkilöllisyytesi. Tee koe itsenäisesti ilman toisen henkilön apua.

   Kokeessa on lupa käyttää kaikkia mahdollisia apuvälineitä. Tekstin kopioiminen suoraan muusta lähteestä on kielletty.
  • Täällä voit ilmoittautua pienryhmään. Sopikaa keskenänne miten ja missä tapaatte.