Uppgift 4.1

4.1  Sök fram 2-3 böcker som relaterar (hör samman med) till ditt ämne. Du kan här öva dig med att skriva ditt resultat som en kort källförteckning. För källförteckningen i övningsuppgiften kan du använda antingen Harvard systemet eller systemet med numrerade referenserna. Observera att din institution kan ha en egen praxis för källhänvisningar. Institutionens eller t.ex. examensprogrammets instruktioner går alltid före de universella modellerna som biblioteket presenterar.

Vägledning via instruktionerna  och modellexemplen nedan både för Harvard och för systemet med de numrerade referenserna: 

Man refererar till en bok i elektronisk form (e-bok) på samma sätt som om boken skulle vara tryckt. Om boken finns både som tryckt och elektronisk, kan man ge referensuppgifterna för båda versionerna (Kauranen, Mustakallio &Palmgren 2007, s. 75).

Exempel (bok - enligt Harvard systemet):
Wilson, S. 1984. Electron correlation in molecules. 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press. 281 s. (International series of monographs on chemistry 11). ISBN 0-19-855617-9.

Exempel (e-bok - enligt Harvard systemet):
Marconi, J. 2002. Cause Marketing. Chicago, USA: Dearborn Trade, A Kaplan Professional Company. 240 s. ISBN 978-0-7931-5258-2 (tryckt). ISBN 978-0-7931-5258-2 (elektronisk).

Exempel (bok - enligt numrerade referenssystemet):
1. Wilson, S. Electron correlation in molecules. 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Clarendon Press, 1984. 281 s. (International series of monographs on chemistry 11). ISBN 0-19-855617-9.

Exempel (e-bok - enligt numrerade referenssystemet):
1. Marconi, J. Cause Marketing. Chicago, USA: Dearborn Trade, A Kaplan Professional Company, 2002. 240 s. ISBN 978-0-7931-5258-2 (tryckt). ISBN 978-0-7931-5258-2 (elektronisk).