Uppgift 4.4

Sök fram en SFS-standard, som kan användas i ditt arbete. Om du inte hittar någon som är relevant för ditt arbete kan du söka efter en standard inom ditt studie- eller ämnesområde. (Tips:  I Aalto-Finna > skriv SFS > välj SFS). Skriv gärna  ditt resultat=referensen i källförteckningsform. Se exemplet nedan.

Exempel (standard - enligt Harvardsystemet):
SFS-EN 81-80. 2004. Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Käytössä olevat hissit. Osa 80: Säännöt käytössä olevien henkilö- ja tavarahenkilöhissien turvallisuuden parantamiseksi. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. 72 s.