11.12 - Uppgift från talverkstaden

Inlämna uppgiften från talverkstaden senast 11.12 kl 12:00.