LP3 korvaavan tehtävän palautuslaatikko

Hei

Jos olit pois koko päivän, niin:

1. Olet saanut palautetta esseestäsi kollegalta ja myös antanut palautetta kollegalle. Mikä palautteessa ja sen antamisessa on tärkeää? Miten palautetta tulisi antaa ja myös vastaanottaa? Tukiko saamasi palaute sinua esseen kirjoittamisessa? Miten opettaja voi valmistaa opiskelijaa palautetilanteeseen. Mitä ajattelet GROW-mallista palautetilanteessa? 

2. Pohdi reflektiota ja opettajan asiantuntijuutta. Löydät ryhmien pohdinnat lukumateriaalin pohjalta reflektio-keskustelualueelta. Haluaisitko lisätä ryhmien tuotoksiin jotakin? Jäikö jokin mietityttämään refkektiossa? Miten sinä voisit tukea opiskelijoiden reflektiovalmiutta? Miksi se olisi tärkeää? Miksi opettajan tulisi reflektoida?  Pohdi myös opetusosaamista ja sen arviointia sekä kehittämistä. Mitkä ovat sinun vahvuutesi ja mitä osa-alueita sinun tulisi jatkossa kehittää? Voit kokeilla hämähäkkikuvion avulla arviointia. Käy myös tekemässä lokikirjoitus LP3-osalta ja kokeile siinä annettua Gibbsin reflektiomallia.

 Kirjoita pohtiva kirjoitelma noin 2 sivua. Palauta yllä olevaan palautuslaatikkkoon viimeistään 28.11.2017


Jos olit pois iltapäivän, niin:

2. Pohdi reflektiota ja opettajan asiantuntijuutta. Löydät ryhmien pohdinnat lukumateriaalin pohjalta reflektio-keskustelualueelta. Haluaisitko lisätä ryhmien tuotoksiin jotakin? Jäikö jokin mietityttämään refkektiossa? Miten sinä voisit tukea opiskelijoiden reflektiovalmiutta? Miksi se olisi tärkeää? Miksi opettajan tulisi reflektoida?  Pohdi myös opetusosaamista ja sen arviointia sekä kehittämistä. Mitkä ovat sinun vahvuutesi ja mitä osa-alueita sinun tulisi jatkossa kehittää? Voit kokeilla hämähäkkikuvion avulla arviointia. Käy myös tekemässä lokikirjoitus LP3-osalta ja kokeile siinä annettua Gibbsin reflektiomallia.

 Kirjoita pohtiva kirjoitelma noin 1-2 sivua. Palauta yllä olevaan palautuslaatikkkoon viimeistään 14.11.2018