2. Viikkotehtävän palautus - Neljä kiinnostavaa ongelmaa

Viikkotehtävän tarkoitus on löytää merkityksellisiä ja projektin kannalta kiinnostavia ongelmia. Valittujen ongelmien pohjalta tullaan kehittämään ratkaisuja seuraavien viikkotehtävien avulla. Tässä tehtävässä keskittykää ongelmiin, ei ratkaisuihin.


Olette tunnistaneet luennon aikana ongelmia kurssin teemaan liittyen. Tutkikaa niitä ja muita mahdollisia luennon jälkeen ilmenneitä ongelmia pöytätutkimusta hyödyntäen.


a) Muodostakaa lista kaikista havaitsemistanne ongelmista. Pyrkikää keksimään ainakin 5 ongelmaa/ryhmän jäsen.


b) Valitkaa listasta 4 kiinnostavinta ongelmaa. Tutkikaa ongelmia pöytätutkimuksen keinoin ja esitelkää mitä opitte pöytätutkimuksen avulla.  Käyttäkää lähdeviitteitä esittelyissä ja perusteluissa.


  • Kuvailkaa ongelmaa. Miksi ongelma valikoitui?

  • Mistä tiedätte, että ongelma on merkityksellinen?

  • Keitä ongelma koskettaa? (Sidosryhmät)


Odotettu vastauksen kokonaispituus n. 150 sanaa/ongelma.


c) Valitkaa kaksi ongelmaa, joita haluatte lähteä tarkastelemaan kurssin projektin puitteissa.
Kahden pisteen pöytätutkimusharjoituksessa...


… on kaikki tehtävänannossa määritellyt asiat

… jokaiseen harjoituksen kysymykseen on annettu selkeät ja kattavat vastaukset

… ongelmista on tehty monipuolisia havaintoja ja niitä on tarkasteltu useista eri näkökulmista

… ongelmavalinta on perusteltu kattavasti ja loogisesti

… käytetyt lähteet ovat monipuolisia ja luotettavia


0 pisteen pöytätutkimusharjoituksessa…


… on tehtävänannossa määriteltyjä asioita, mutta yhteen tai useampaan tehtävän kohtaan ei ole annettu vastauksia, tai annetut vastaukset ovat epäselkeitä

… on käsitelty ratkaisuja, ei ongelmia

… ongelmista ei ole tehty monipuolisia havaintoja, ja niitä ei ole tarkasteltu useista eri näkökulmista

… ongelmavalintaa ei ole perusteltu kattavasti ja loogisesti

… käytetyt lähteet eivät ole monipuolisia ja luotettavia