3. Viikkotehtävän palautus - Neljä sidosryhmähaastattelua

Tehtävän tarkoitus on  kerätä uutta tietoa kurssin teemaan liittyvistä ongelmista. Tutkimustyön pohjalta valitaan lopulta yksi ongelma, jota projektissanne pyritte ratkaisemaan. Palautuksen maksimipituus on kolme sivua

  1. Edellisessä tehtävässä valitsitte 2 ongelmaa jatkotutkimusta varten. Tehkää näiden pohjalta 4 sidosryhmähaastattelua (2 haastattelua/ongelma). Jokaisen ryhmän jäsenen tulee osallistua vähintään yhteen haastatteluun.  Suosittelemme käyttämään liitettyä Hot Report-pohjaa haastattelujen dokumentointiin, sekä kommunikaatiotyökaluna tiimin sisällä. Tehtävän palautukseen tarvitsee kuitenkin palauttaa vain yhteenveto.


  1. Koostakaa hot report-dokumenttien pohjalta yhteenveto, joka sisältää seuraavat asiat:

           a) Ketä haastattelitte, ja miksi? Mitä sidosryhmiä he edustavat?
           b) Mitä opitte haastattelujen pohjalta valitsemistanne ongelmista? Miten ongelmiin liittyvät oletuksenne muuttuivat? Käsitelkää molempia erikseen
           c) Mitä ongelmaa päädyitte lähtemään ratkaisemaan, ja miksi?

         Linkki hot report- pohjaan


2 pisteen sidosryhmähaastattelutehtävässä...


...on kaikki tehtävänannossa määritellyt asiat

...jokaiseen harjoituksen kysymykseen on annettu selkeät ja kattavat vastaukset

...ongelmista on tehty monipuolisia havaintoja ja niitä on tarkasteltu useista eri näkökulmista

...ongelmien valinta on perusteltu kattavasti ja loogisesti

...haastateltavien valinta on ongelmien kannalta perusteltu


0 pisteen sidosryhmähaastattelutehtävässä:


… on tehtävänannossa määriteltyjä asioita, mutta yhteen tai useampaan tehtävän kohtaan ei ole annettu vastauksia, tai annetut vastaukset ovat epäselkeitä

… on käsitelty ratkaisuja, ei ongelmia

… ongelmista ei ole tehty monipuolisia havaintoja

… ongelmavalintaa ei ole perusteltu kattavasti ja loogisesti

… haastateltavat eivät edusta ongelman sidosryhmiä