5. Viikkotehtävän palautus - Expovalmistelu

Tässä viikkotehtävässä on kaksi osaa: 

1) konkretisoida lupaava ratkaisuidea valitsemaanne ongelmaan prototyypiksi ja 2) esitellä prototyyppi ja projektinne sekä kerätä muilta palautetta EXPOssa jatkokehityksen tueksi.


 1. Osa 1: Prototyypin rakennus ja testauksen suunnittelu

  1. Prototypoikaa näkökulmastanne kiinnostavimmalta vaikuttavaa ratkaisu-ideaa luennolla annettujen ohjeiden mukaisesti.

  2. Suunnitelkaa miten aiotte kerätä ratkaisuideastanne palautetta proton avulla EXPO-tilaisuudessa

  3. Raportoikaa ylläoleva MyCoursesista löytyvään Proto-templateen


 1. Osa 2: EXPO & testaus

  1. Valmistelkaa EXPOa varten projektinne ja protonne esittely ja ständi ylläolevia ohjeita seuraten.  Ständin ja esittelyn tulee tarjota kävijälle nopeasti (n. 5min) selkeät ja kattavat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

   1. Mitä ongelmaa ryhmä pyrki ratkaisemaan ja miksi?

   2. Mikä on tiimin proto, mitä sillä haluttiin oppia ja miksi?

   3. Mitä mielenkiintoista tiimi oppi prototypoinnista  (projektiaiheeseen liittyen)?

   4. Millaisia suunnitelmia tiimillä on projektin edistämisen suhteen loppukurssille?

  2. Esitelkää protonne ja projektinne EXPOssa ja testatkaa protoa kävijöillä suunnitelmienne mukaisesti.


Lataa tästä Proto template-pohja

...EXPO palautus arvostellaan 0-2. Loppuarvostelussa EXPO palautuksen pisteet tuplataan.


2 pisteen toteutuksessa...


...on kaikki tehtävänannossa määritellyt asiat

...tehty proto on projektin edistämisen kannalta mielekäs, huolellisesti suunniteltu ja toteutettu

...prototyyppi on taustoineen ja testaussuunnitelmineen raportoitu selkeästi ja kattavasti Proto-templaten ohjeiden mukaisesti

...tiimin EXPO ständi & esittely antaa selkeät ja kattavat vastaukset pyydettyihin kysymyksiin

...EXPOssa toteutettava proton testaus on huolellisesti suunniteltu ja toteutettu, sekä tukee projektin eteenpäinvientiä0 pisteen toteutuksessa


...on selkeitä puutteita proton suunnittelussa tai toteutuksessa

...proto ja testaussuunnitelma on raportoitu puutteellisesti

...tiimin EXPO ständi & esittely jättää epäselväksi projektin suunnan ja etenemisen kannalta keskeisiä kysymyksiä

...EXPOssa toteutettava proton testaus on selkeästi puutteellista projektin eteenpäinviennin näkökulmasta