Seminars

Seminaariesitykset pidetään sovittuina päivinä 4-jaksolla. Seminaariesityksen pituus on 30-45 minuuttia, eli normaali luento. Käytännössä tämä tarkoittaa n. 30 PowerPoint kalvoa tai vastaavaa. Kannattaa harjoitella esityksen pituutta etukäteen!!

Portfolio on kooste kirjallisuudesta, jota olet käyttänyt seminaariesityksen tekoon. Jaetut revarit ovat vain lähtökohta esityksen tekoon: laajennat erityisesti taustaa (mikä johti kehitykseen, miksi ja kuka?)